Ανάκληση FIAT Grande Punto & Grande Punto Abarth


Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων FIAT Grande Punto και Grande Punto Abarth εκτελεί η FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS.
  • 13/11/2009
Πρόγραμμα ανάκλησης αυτοκινήτων FIAT Grande Punto και Grande Punto Abarth εκτελεί η FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS. Η ανάκληση αφορά 6.373 οχήματα, στα οποία προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης του ελέγχου για τη σωστή ροπή σύσφιξης της βίδας του άνω σταυρού του άξονα του τιμονιού, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα σπασίματος του άξονα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της FIAT για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη γραμμή επικοινωνίας της FIAT GROUP AUTOMOBILES HELLAS S.A. στο τηλέφωνο 800.11.500.800.