Ανακοίνωση του ΕΔΟΕ για την απόσυρση


Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΔΟΕ σχετικά με το θέμα της απόσυρσης έχει ως εξής:
  • 5/11/2009

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΔΟΕ σχετικά με το θέμα της απόσυρσης έχει ως εξής:

"Σε συνέχεια των Υπουργικών εξαγγελιών σχετικά με την κατάργηση του μέτρου της απόσυρσης, η ΕΔΟΕ πληροφορεί τους κατόχους οχημάτων ότι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται από το ΠΔ116/2004, η παραλαβή οχημάτων από τα κέντρα ανακύκλωσης του δικτύου της  συνεχίζεται κανονικά, αποκλειστικά για ανακύκλωση και οριστική διαγραφή.
Η απόφαση της επιδότησης ή μη για την απόσυρση αυτών των οχημάτων, επαφίεται στην Πολιτεία και ουδόλως είναι στην κρίση της ΕΔΟΕ ή των μελών του δικτύου της."