Αναστέλλεται η διασύνδεση του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών


Η 6μηνη αναστολή στις περιπτώσεις εισαγωγέων εμπόρων μεταχειρισμένων οχημάτων, δίνεται προκειμένου οι υπόχρεοι εισαγωγείς να διευθετήσουν όλα τα ζητήματα με τον Ε.Ο.ΑΝ.

  • 20/1/2023

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναστέλλεται για 6 μήνες η διασύνδεση του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει τα εξής:

«Για διάστημα έξι (6) μηνών, αναστέλλεται η διασύνδεση του ΜΕΜΟ με το ΕΜΠΑ στις περιπτώσεις εισαγωγέων εμπόρων μεταχειρισμένων οχημάτων, προκειμένου οι υπόχρεοι εισαγωγείς να διευθετήσουν όλα τα ζητήματα με τον Ε.Ο.ΑΝ. και τα σχετιζόμενα συστήματα διαχείρισης.

Παρακαλούνται οι περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, όπως παράσχουν κάθε δυνατή σχετική ενημέρωση σε όλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα κατά την προσέλευσή τους για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων».

Στις αρχές του 2023, ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος είχε εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων με την οποία έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για «στοχοποίηση αποκλειστικά και μόνο των εισαγόμενων μεταχειρισμένων και κατ’ επέκταση των ελεύθερων εμπόρων εισαγωγέων». Επιπλέον, μιλούσε για «εκβιαστική προϋπόθεση εγγραφής των εισαγωγέων εμπόρων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών».