Απόσυρση Ι.Χ. αυτοκινήτων έως τις 20 Δεκεμβρίου


Μετά από δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, που αναμένεται άμεσα, θα αρχίσει να ισχύει η διαδικασία για την απόσυρση και θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου εφέτος.

  • 16/2/2011

 

 
Μετά από δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, που αναμένεται άμεσα, θα αρχίσει να ισχύει η διαδικασία για την απόσυρση και θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου εφέτος. 
 
Με την απόσυρση, δίδεται η δυνατότητα παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, έως και 2000 κ.ε., με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης, σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα έως και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. 
 
Στην ΚΥΑ, που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιγράφεται αναλυτικά η όλη διαδικασία.