Αποτελέσματα EuroNCAP Δεκεμβρίου 2006


To Αuris ήταν ο πρωταγωνιστής της παράστασης crash που ανέβηκε στα τέλη Δεκέμβρη με «σκηνοθέτη» το EuroNCAP. Κέρδισε πέντε αστέρια στην προστασία των επιβατών, τέσσερα στην προστασία των παιδιών και τρία στων πεζών.
  • 22/1/2007

To Αuris ήταν ο πρωταγωνιστής της παράστασης crash που ανέβηκε στα τέλη Δεκέμβρη με «σκηνοθέτη» το EuroNCAP. Κέρδισε πέντε αστέρια στην προστασία των επιβατών, τέσσερα στην προστασία των παιδιών και τρία στων πεζών.

Πρόβλημα δημιουργήθηκε με το Skoda Roomster, καθώς τα καλώδια της μπαταρίας του περνούν μπροστά και κάτω από αυτήν. Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης αυτά τα καλώδια καταστρέφονται, με συνέπεια απώλεια ρεύματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι προεντατήρες των ζωνών να μην ενεργοποιούνται.

Η Skoda πρότεινε την τοποθέτηση ενισχυμένου περιβλήματος καλωδίου για την αποφυγή φθοράς. Το αυτοκίνητο πέρασε πάλι από crash test αλλά και πάλι μερικά καλώδια καταστράφηκαν. Ωστόσο, οι προεντατήρες «δούλεψαν» σωστά.

Αρνητικοί πρωταγωνιστές, τέλος, αναδείχτηκαν το Magentis και το Santa Fe. Το τελευταίο δεν πήρε κανένα αστέρι στην προστασία των πεζών.

Toyota Auris

Προστασία επιβατών: 5 Προστασία πεζών:3, Παιδιών: 4 Βαθμολογία: Μετωπική 15 (94%), Πλευρική 18 (100%), Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας 2, Γενική 35, Πεζών 21 (58%), Προστασίας παιδιών 37 (76%).

Kia Magentis

Προστασία επιβατών: 4 Προστασία πεζών:1, Παιδιών:3 Βαθμολογία: Μετωπική 10 (63%), Πλευρική 16 (89%), Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας 2, Γενική 28, Πεζών 3 (8%), Προστασίας παιδιών 32 (65%).

Skoda Roomster

Προστασία επιβατών: 5 Προστασία πεζών: 2, Παιδιών: 4 Βαθμολογία: Μετωπική 14 (88%), Πλευρική 18 (100%), Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας 2, Γενική 34, Πεζών 14 (39%), Προστασίας παιδιών 40 (82%).

Hyundai Santa Fe

Προστασία επιβατών: 4 Προστασία πεζών: 0, Παιδιών: 4 Βαθμολογία: Μετωπική 12 (75%), Πλευρική 17 (94%), Υπενθύμιση χρήσης ζωνών ασφαλείας 0, Γενική 29, Πεζών 0 (0%), Προστασίας παιδιών 37 (76%).