Δοκιμή Toyota Corolla G6 1.4 -1.6: Έκτη αίσθηση


Μια παραπάνω σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων είναι η οδοποιός διαφορά της Toyota Corolla G6 1.4-1.6 από τις απλές εκδόσεις. Η Corolla θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της ιαπωνικής εταιρίας και αυτό το δηλώνει η ηλικία του. Από το 1966, που κατασκευάστηκε η πρώτη Corolla, μέχρι σήμερα -35 χρόνια μετά- έχει αποσπάσει μόνο θετικά σχόλια.
  • 2/7/2001
HTMLPublish/auto/corollag6.html