Εκπνέει σήμερα η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας ή κατάθεσης πινακίδων


Η 15Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Η ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ. ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • 15/1/2020

Μέχρι σήμερα μπορούν να εξοφλήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 ή να καταθέσουν πινακίδες εφόσον επιθυμούν να το θέσουν εκτός κυκλοφορίας, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκαθαρίσει πώς δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Αυστηρά τα πρόστιμα

Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ή η μη πληρωμή τους επισύρει πρόστιμο στο 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Συγκεκριμένα:

 • Πρόστιμο ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
 • Πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο.
 • Μηδενικό πρόστιμο, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.
 • Τέλη κυκλοφορίας: Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση των πινακίδων

Κατάθεση πινακίδων: Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την κατάθεση των πινακίδων

Όσοι επιθυμούν να θέσουν εκτός κυκλοφορίας το ΙΧ τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

 • Αδεια κυκλοφορίας ΙΧ & πινακίδες κυκλοφορίας
 • Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
 • Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο
 • Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
 • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το όχημα δεν θα σταθμεύσει σε δημόσιο δρόμο.