Επιστρέφει η απόσυρση παλαιών Ι.Χ.


Επανέρχεται η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων με παροχή οικονομικών κινήτρων τα οποία αφορούν σε κλιμακωτή μείωση του Τέλους Ταξινόμησης.
  • 10/12/2010
Επανέρχεται η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων με παροχή οικονομικών κινήτρων τα οποία αφορούν σε κλιμακωτή μείωση του Τέλους Ταξινόμησης. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των κινήτρων είναι όλοι οι κάτοχοι παλαιών Ι.Χ. με πρώτη άδεια κυκλοφορίας έως τις 31.12.1998 και η έκπτωση του Τέλους Ταξινόμησης που θα ωφεληθούν κατά την αντικατάστασή του είναι ανάλογα της κατηγορίας που ανήκει το μοντέλο που ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Αν το καινούριο Ι.Χ. που επιθυμούν να αποκτήσουν έχει κινητήρα έως 900 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 6.000 ευρώ τότε απαλλάσσονται εντελώς από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνονταν στο 5%. Αν το καινούριο Ι.Χ. έχει κινητήρα από 901 κ.εκ.έως 1.400 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 8.000 ευρώ τότε επίσης απαλλάσσεται από το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο κυμαίνεται στο 12%. Για καινούρια αυτοκίνητα με κινητήρες από 1.401 κ.εκ. έως 1.600 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 11.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης το οποίο υπολογίζεται σε 20% μειώνεται κατά 65% και διαμορφώνεται στο 8,5%. Στα νέα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.601 κ.εκ. έως 2.000 κ.εκ. και εργοστασιακή αξία έως 14.000 ευρώ το Τέλος Ταξινόμησης μειώνεται κατά 50% και θα κυμαίνεται σε μόλις 20%. Οσον αφορά στο Φόρο Πολυτελείας αλλαγές έχουμε στις εργοστασιακές αξίες των καινούριων αυτοκινήτων που αφορούν μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία οχημάτων στις οποίες επιβάλλεται φόρος 10% και 30%. Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία στην οποία επιβάλλεται φόρος πολυτελείας 10% αλλάζουν εντελώς οι εργοστασιακές αξίες των οχημάτων και πλέον αφορά τα Ι.Χ. με αξία από 20.000 έως 22.000 ευρώ.