Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Οι 8 στους 10 Έλληνες θέλουν να αγοράσουν υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο


Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το κλίμα αποκάλυψε ότι οι 8 στους 10 Έλληνες, αλλά και 2 στους 3 Ευρωπαίους οδηγούς, θέλουν το επόμενο τους αυτοκίνητο να είναι υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό. Αναλυτικά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας.

  • 3/2/2022

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διεξήγαγε την Έρευνα για το Κλίμα 2021-2022 και δημοσίευσε τα αποτελέσματα της. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ η Έρευνα για το Κλίμα εξετάζει τις απόψεις των ανθρώπων σχετικά με την κλιματική αλλαγή σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η συγκεκριμένη έρευνα διενεργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας αγοράς BVA. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 30.000 άτομα, με ένα αντιπροσωπευτικό πάνελ για κάθε μία από τις 30 συμμετέχουσες χώρες και διεξήχθη από τις 26 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΤΕπ που σχετίζονται με την αυτοκίνηση και αφορούν την ερώτηση για τον τύπο οχήματος που δηλώνουν οι Έλληνες ότι θα αγοράσουν την επόμενη φορά, το 81% δήλωσε ότι θα αγόραζε είτε υβριδικό είτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αυτό το ποσοστό είναι κατά 62 μονάδες υψηλότερο από το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι θα αγόραζαν ντιζελοκίνητο ή βενζινοκίνητο όχημα (19%). Ειδικότερα, το 41% θα αγόραζε υβριδικό όχημα και το 40% θα επέλεγε ηλεκτρικό.

Εντωμεταξύ, το 14% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν όχημα επί του παρόντος και ότι δεν σχεδιάζουν να αγοράσουν.

Καθώς το 81% των Ελλήνων αγοραστών αυτοκινήτου δηλώνουν ότι θα επέλεγαν υβριδικό ή ηλεκτρικό όχημα, φαίνεται ότι οι Έλληνες τείνουν περισσότερο να στραφούν σε νέες τεχνολογίες αυτοκινήτου συγκριτικά με τους Γερμανούς (52%) και τους Ευρωπαίους κατά μέσο όρο (67%), αλλά τείνουν ελαφρώς λιγότερο προς αυτήν την κατεύθυνση συγκριτικά με τους Κύπριους (85%).

Ειδικότερα, φαίνεται ότι η κυρίαρχη τάση των Ελλήνων είναι να επιλέξουν υβριδικό όχημα· το 41% των Ελλήνων αγοραστών αυτοκινήτου δηλώνουν ότι το επόμενο αυτοκίνητό τους θα έχει αυτόν τον τύπο κινητήρα. Φαίνεται ότι τείνουν να επιλέξουν υβριδικό αυτοκίνητο πολύ περισσότερο από ό,τι οι Γερμανοί (29%) και ελαφρώς περισσότερο από ό,τι οι Ευρωπαίοι εν γένει (39%). Ωστόσο, οι Κύπριοι (51%) φαίνεται ότι τείνουν να αγοράσουν υβριδικό όχημα περισσότερο από ό,τι οι Έλληνες.

Οι Έλληνες αγοραστές αυτοκινήτου φαίνεται ότι τείνουν περισσότερο να επιλέξουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο (40%) συγκριτικά με τους Γερμανούς (23%), τους Κύπριους (34%) και τους Ευρωπαίους κατά μέσο όρο (28%).

Γενικά, οι Ευρωπαίοι αγοραστές αυτοκινήτου τείνουν να προτιμούν τα υβριδικά οχήματα (39%), ενώ τα βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα βρίσκονται στη δεύτερη θέση (33%) και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην τρίτη (το 28% δηλώνει ότι θα αγόραζε ηλεκτρικό αυτοκίνητο). Ενώ οι Κινέζοι αγοραστές αυτοκινήτου τείνουν περισσότερο από όλους να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο (44%), οι Αμερικανοί θα επέλεγαν πρώτα υβριδικό όχημα (38%), ύστερα βενζινοκίνητο ή ντιζελοκίνητο όχημα (33%) και τέλος ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο (29%).