Γίνονται υποχρεωτικές οι αλυσίδες σε όλα τα οχήματα – Το πρόστιμο που προβλέπεται για όσους δεν τις φέρουν


Το μέτρο μπαίνει σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2022 και αφορά τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών σε περίπτωση σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές. Τι ισχύει για τα χειμερινά ελαστικά.

  • 26/9/2022

Σε ισχύ μπαίνει από την 1η Οκτωβρίου 2022 το μέτρο που θέλει τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα αντιολισθητικά μέτρα - σε περίπτωση που υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές, όπως διευκρίνισε μεταγενέστερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορώνώστε να μην επαναληφθούν ξανά οι εικόνες χάους που είδαμε τον περασμένο Ιανουάριο, με τα εκατοντάδες ακινητοποιημένα οχήματα σε όλη την Αττική από την επέλαση του χιονιά. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ30/Δ5α/73567/2022 η υποχρέωση αυτή αφορά την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας και αναφέρεται σε αποφάσεις της Τροχαίας που λαμβάνονται όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν.

Ως αντιολισθητικά μέτρα θεωρούνται οι αλυσίδες αλλά και τα ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης, δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου (τρεις βουνοκορφές με μία χιονονιφάδα) και τον χαρακτηρισμό M S.

Οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

α. να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων που οδηγούν με κατάλληλα αντιολισθητικά.

β. να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών που βρίσκονται στα οχήματά τους, για να είναι εξασφαλισμένη η ορθή χρήση τους.

γ. να προσαρμόζουν την οδήγησή τους, όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των αντιολισθητικών, με γνώμονα την προάσπιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας.

Από εκεί και πέρα οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να διεξάγουν οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλων αντιολισθητικών μέσων.

Οδηγίες τοποθέτησης και τεχνικές Προδιαγραφές

1. Τα αντιολισθητικά πρέπει να είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο όχημα και τις διαστάσεις των ελαστικών στις οποίες τοποθετούνται.

2. Τα αντιολισθητικά τοποθετούνται:

α. Και στα δυο ελαστικά του κινητήριου άξονα του οχήματος. Εφόσον το όχημα διαθέτει κίνηση σε παραπάνω από έναν άξονα, τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος. Εφόσον δεν υφίστανται οδηγίες και είναι διαθέσιμο μόνο ένα ζευγάρι αντιολισθητικών, τα αντιολισθητικά τοποθετούνται στον εμπρόσθιο άξονα. Αν υπάρχει και δεύτερο ζευγάρι, αυτά τοποθετούνται ταυτόχρονα και στον οπίσθιο άξονα. Εφόσον το όχημα διαθέτει διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα (4 ελαστικά στον άξονα) τα αντιολισθητικά τοποθετούνται ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή οχήματος ή αν δεν υφίστανται τέτοιες, στα εξωτερικά ελαστικά της κάθε πλευράς.

β. Σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου που δεν δημιουργεί εμπόδια στην οδική κυκλοφορία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο σε ικανή απόσταση).

γ. Άμεσα μόλις ο οδηγός αντιληφθεί ότι το οδόστρωμα είναι ολισθηρό και όχι αφού ακινητοποιηθεί ή εκτραπεί το όχημα λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

3. Τα αντιολισθητικά, ευρίσκονται στο όχημα σε μέρος κατάλληλο και προσιτό για την άμεση και ευχερή χρησιμοποίησή τους σε περίπτωση ανάγκης. Εφόσον για την τοποθέτησή τους απαιτούνται ειδικά εργαλεία, αυτά πρέπει να ευρίσκονται στο όχημα. Η συσκευασία ή το κυτίο που περιέχει τα αντιολισθητικά πρέπει να αναφέρουν τις διαστάσεις των ελαστικών για τα οποία είναι κατάλληλα ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς η συμβατότητά τους με το όχημα που τα φέρει.

4. Τα αντιολισθητικά, για να είναι αποτελεσματική η χρήση τους, με ευθύνη των ιδιοκτητών και των οδηγών των αυτοκινήτων, είναι πάντοτε σε άριστη κατάσταση και ορθά συντηρημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 26 και 27 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), δηλαδή με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.

Διαβάστε τους τύπους των αντιολισθητικών αλυσίδων και ποιες ταιριάζουν στο όχημά σας