Ξέρεις από δίπλωμα;


Σκοτεινό παραμένει το τοπίο, όσον αφορά τον διαχωρισμό των κατηγοριών στα διπλώματα μοτοσυκλέτας. Στην προσπάθειά μας να ρίξουμε λίγο φως στην υπόθεση, μιλήσαμε με ανθρώπους του χώρου, συλλέγοντας και διασταυρώνοντας πληροφορίες για ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί πολλούς φίλους των δύο τροχών.
  • 16/3/2003
&00 Σκοτεινό παραμένει το τοπίο, όσον αφορά τον διαχωρισμό των κατηγοριών στα διπλώματα μοτοσυκλέτας. Στην προσπάθειά μας να ρίξουμε λίγο φως στην υπόθεση, μιλήσαμε με ανθρώπους του χώρου, συλλέγοντας και διασταυρώνοντας πληροφορίες για ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί πολλούς φίλους των δύο τροχών.
Σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών χορηγεί άδειες οδήγησης δύο κατηγοριών για μοτοσυκλέτες. Οι κατηγορίες αυτές είναι η "Α" και η "α". Το δίπλωμα Α1 (που επέτρεπε στον κάτοχό του την οδήγηση μοτοσυκλετών μέχρι 125 κ.εκ.) έχει καταργηθεί. Το δίπλωμα κατηγορίας "Α" επιτρέπει στον αναβάτη την οδήγηση όλων των μοτοσυκλετών, ανεξαρτήτως κυβισμού και ιπποδύναμης. Το "Α" χορηγείται σε υποψήφιους που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας.

Το δίπλωμα "α" χορηγείται από το 18ο έτος ηλικίας και επιτρέπει στον αναβάτη "την οδήγηση μοτοσυκλετών ισχύος μέχρι 25 KW ή με λόγο ισχύος προς βάρος μέχρι 0,16 KW/κιλό". Καλό αυτό, αλλά τι ακριβώς σημαίνει;
Όπως μας ενημέρωσε άνθρωπος του Υπουργείου Μεταφορών, επειδή δεν έχει προβλεφθεί η αναγραφή της σχέσης ισχύος στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, κατά τη χορήγηση της άδειας "α", προκύπτουν τα εξής προβλήματα. Κατ' αρχήν υπάρχει πρόβλημα αστυνόμευσης του συγκεκριμένου διπλώματος, γιατί δεν φαίνεται από την άδεια κυκλοφορίας η ισχύς της μοτοσυκλέτας. Επίσης, δεν υπάρχει συσχέτιση των 25 KW με κυβικά ή ίππους. Η σχέση αυτή αναγράφεται μόνο στην Έγκριση Τύπου, την οποία χορηγεί για κάθε μοντέλο το Υπουργείο Μεταφορών στις εκάστοτε αντιπροσωπείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες...

...που πήραμε από το Υπουργείο Μεταφορών, οι αρμόδιες διευθύνσεις του ("Τεχνολογίας Οχημάτων" που χορηγεί τις Εγκρίσεις Τύπου και Επιβατικών Μεταφορών που χορηγεί την άδεια κυκλοφορίας), έχουν εισηγηθεί ότι πρέπει να αλλάξει το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, έτσι ώστε στο νέο να αναγράφεται η ισχύς σε KW ή η σχέση ισχύος / βάρους.
Ο ίδιος ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να διερευνήσει τον τύπο της μοτοσυκλέτας που μπορεί να οδηγήσει, ενώ από τους κρατικούς φορείς δεν παρέχεται κάποια λίστα με τις μοτοσυκλέτες που επιτρέπεται να οδηγεί κανείς με την άδεια "α".
Ρωτώντας πας στην...Πόλη, καθώς μόνο στην Ελλάδα μπορούσε να συμβαίνει αυτό! Ο ίδιος ο οδηγός να είναι υπεύθυνος για την επιλογή της κατάλληλης (δηλαδή της επιτρεπόμενης από τον νόμο!) μοτοσυκλέτας, επειδή το Υπουργείο αδυνατεί να δώσει απάντηση!

Απίστευτο και όμως αληθινό!

Πριν κάποιος βγάλει δίπλωμα "α", θα πρέπει ο ίδιος να ελέγξει ποια μοτοσυκλέτα επιτρέπεται να οδηγήσει. Δηλαδή, να προμηθευτεί την Έγκριση Τύπου και να πάρει τα στοιχεία που θέλει. Στο σημείο αυτό να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι Εγκρίσεις Τύπου κοινοποιούνται σε όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου.
Για να ανακεφαλαιώσουμε, για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσυκλέτας σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες: η "α" και η "Α". Μπορείς αν θέλεις να δώσεις εξετάσεις κατ' ευθείαν για δίπλωμα "Α", αρκεί να έχεις συμπληρώσει το 21ο έτος ηλικίας. Το δίπλωμα "α", όπως αναφέρθηκε ήδη, χορηγείται από το 18ο έτος ηλικίας και μπορεί να επεκταθεί αυτόματα μετά από δύο χρόνια.

Οδηγίες προς ενδιαφερόμενους, μέρος Α'

Το δίπλωμα και πώς να το αποκτήσετε
1. Διαλέγεις τη σχολή οδηγών της αρεσκείας σου που όμως πρέπει να έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο.
2. Παρακολουθείς θεωρητικά μαθήματα (20 ώρες)
3. Παρακολουθείς θεωρητικά μαθήματα ειδικών γνώσεων οδηγών μοτοσυκλετών (10 ώρες)
4. Παρακολουθείς πρακτικά μαθήματα (10 ώρες)
5. Δίνεις θεωρητικές εξετάσεις (τα λεγόμενα "Σήματα")
6. Δίνεις πρακτικές εξετάσεις με μοτοσυκλέτα κυβισμού που αντιστοιχεί στο δίπλωμα που επιθυμείς να βγάλεις (αν λάβουμε υπ' όψη τα παραπάνω, ποια είναι αυτή;!)

Οδηγίες προς ενδιαφερόμενους, μέρος Β'

Μαζεύω τα Δικαιολογητικά
1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου "ταυτότητας"
3.Δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας (για τους γιατρούς).
4.Δύο πιστοποιητικά υγείας (παθολόγου και οφθαλμίατρου) από γιατρούς συμβεβλημένους με το Υπουργείο Μεταφορών.
5.Παράβολο Δημόσιου Ταμείου
6.Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου αγοραστικής αξίας 18 €, ονομαστικής αξίας 15 €.
7.Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86

Οδηγίες, μέρος Γ'

Take the money and run!
1. Κόστος μαθημάτων σε σχολή / 300 € περίπου
2. Παράβολα γιατρών (Εθνική Τράπεζα) / 70 € περίπου
3. Παράβολο διπλώματος / 6 € περίπου
4. Αποδεικτικό Δημόσιου Ταμείου για πάγιο τέλος χαρτοσήμου /18 €

Η απάντηση στον γρίφο του "α"
Έναν εύκολο τρόπο για να βρείτε (κατά προσέγγιση) ποιες μοτοσυκλέτες μπορείτε να οδηγήσετε με δίπλωμα "α", δίνει ο εξής υπολογισμός:

Παράδειγμα
Μοτοσυκλέτα <250 κ.εκ. και απόδοσης 56 ίππων
1 ίππος (ΗΡ) = 0,735 KW
άρα: 56 ΗΡ x 0,735 KW = 41,1 KW
Αν η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει βάρος 200 κιλά (στην Εγκριση Τύπου όχι από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρει ο ειδικός τύπος ή τα προσπέκτους των εταιρειών.)
τότε: 41,1 KW / 200 κιλά = 0,20 KW / κιλό
Αφού το αποτέλεσμα στην τελευταία πράξη είναι μεγαλύτερο από 0,16, το δίπλωμα "α" δεν σας καλύπτει για το συγκεκριμένο μοντέλο.
Όμως εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα: πολλές εγκρίσεις τύπου στην ένδειξη "Βάρος" αναφέρουν τα κιλά με τη μοτοσυκλέτα σε κατάσταση λειτουργίας μαζί με τον αναβάτη της!
Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι μοτοσυκλέτες που μπορεί να οδηγήσει ένας αρχάριος. Να γιατί:
Μια μοτοσυκλέτα με οριακή ισχύ στα 25 KW και βάρος άδεια 100 κιλά (λόγος ισχύος / βάρους = 0,25) δεν μπορεί να οδηγηθεί με δίπλωμα "α". Αν όμως στην έγκριση τύπου φέρεται να ζυγίζει 160 κιλά (μαζί με τον αναβάτη και τα λαδόξυδα) τότε ο λόγος ισχύος / βάρους γίνεται 0,156 <0,16, οπότε ξαφνικά το δίπλωμα ισχύει! Πιο απλά, ένα τετράχρονο on-off 250 κ.εκ. με απόδοση 28-30 ονομαστικούς ίππους και βάρος 125 κιλά δεν καλύπτεται από το "α", εκτός κι αν στη Έγκριση Τύπου αναφέρεται το μεικτό βάρος (συνήθως). Πιάσ' το αβγό και κούρεψ' το.

Κείμενο: Μάνια Μουσούρη