Μεταπτυχιακό στη "Σχεδίαση & κατασκευή αγωνιστικών οχημάτων"


ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

  • 23/9/2015

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων».

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.: Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε τρεις βασικούς άξονες: CAD/CAM/CNC, δομικό σχεδιασμό κατασκευών, κινητήρες και υβριδική τεχνολογία. To Π.Μ.Σ. του Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. έχει πάρει έγκριση με το ΦΕΚ 1213 τεύχος Β’ της 23.06.2015.

Στόχοι του Π.Μ.Σ Το Π.Μ.Σ.: εκτός από την εξειδίκευση που παρέχει για τα συστήματα που αποτελούν ή υποστηρίζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω σε ευρύτερα αντικείμενα τεχνολογικού ενδιαφέροντος Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως της τεχνολογίας υλικών, της σχεδίασης σε παραμετρικά προγράμματα CAD, του σχεδιασμού μηχανών εσωτερικής καύσης, της κατασκευής με σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και συναρμολόγησης (CAM/CNC, τρισδιάστατη εκτύπωση & ρομποτικά συστήματα), της δυναμικής ανάλυσης και της αεροδυναμικής σχεδίασης.

Προαπαιτούμενα συμμετοχής: Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. Οι γλώσσες που απαιτούνται για την παρακολούθηση είναι η ελληνική και η αγγλική.

Διάρκεια φοίτησης: Η διάρκεια των σπουδών για πλήρη φοίτηση είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ή έξι για μερική. Το επιστημονικό / διδακτικό προσωπικό είναι καθηγητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και επιστημονικοί συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο αντικείμενο. Ο χώρος διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι στις εγκαταστάσεις και εργαστήρια του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας στα Ψαχνά Ευβοίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.