Οι 7 μεγάλες αλλαγές που θέλει να εφαρμόσει η Ε.Ε. στους ΚΟΚ των χωρών


Μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ για τους νέους και εκσυγχρονισμός των κανόνων για έκδοση άδειας οδήγησης με στόχο την αυξημένη ασφάλεια στους δρόμους.

  • ΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
  • 3/3/2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο τομηδενισμό των θανάτων στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2050. Προκειμένου να υλοποιηθεί το ονομαζόμενο «Όραμα μηδενικών απωλειών», παρουσίασε προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις άδειες οδήγησης και νέες διατάξεις για τη διευκόλυνση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας σε διασυνοριακό επίπεδο.

Πάνω από 20.000 ζωές χάθηκαν πέρυσι στους δρόμους της ΕΕ και τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους πεζοί, ποδηλάτες και χρήστες πατινιών και μοτοποδηλάτων. Οι νέοι κανόνες που προτείνονται θα βελτιώσουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, την ασφάλεια για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί θα προετοιμάσουν καλύτερα τους οδηγούς για τη χρήση οχημάτων μηδενικών εκπομπών και για την οδήγηση στους δρόμους των πόλεων, στους οποίους κυκλοφορούν όλο και περισσότερα ποδήλατα και δίκυκλα, και πολλοί πεζοί.

Τα προτεινόμενα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • δοκιμαστική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών για τους αρχάριους οδηγούς μετά την επιτυχή δοκιμασία οδήγησης και κανόνα μηδενικής ανοχής για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι, ακόμη και αν οι νεαροί οδηγοί αντιπροσωπεύουν μόνο το 8% του συνόλου των οδηγών αυτοκινήτων, 2 στις 5 θανατηφόρες συγκρούσεις αφορούν οδηγό (αυτοκινήτου, δικύκλου, κ.λπ.) ηλικίας κάτω των 30 ετών
  • δυνατότητα για τους νέους να δώσουν εξετάσεις και να αρχίσουν να οδηγούν, με συνοδό, αυτοκίνητα και φορτηγά από την ηλικία των 17 ετών, ώστε να αποκτήσουν πείρα στην οδήγηση.
  • προσαρμογή της εκπαίδευσης και της δοκιμασίας οδήγησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των οδηγών όσον αφορά την παρουσία ευάλωτων χρηστών στο οδικό δίκτυο. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών, των ποδηλατών, καθώς και των χρηστών ηλεκτρικών πατινιών και ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς η ΕΕ μεταβαίνει σε μια πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα
  • μια πιο στοχευμένη αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης από ιατρική άποψη, με βάση την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο διαβήτης. Οι οδηγοί θα ενθαρρύνονται επίσης να επικαιροποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους όσον αφορά την οδήγηση, ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  • καθιέρωση ψηφιακής άδειας οδήγησης, για πρώτη φορά παγκοσμίως. Η άδεια αυτή θα είναι πολύ ευκολότερο να αντικατασταθεί ή να ανανεωθεί, δεδομένου ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Στο ίδιο πνεύμα, θα είναι επίσης ευκολότερο για τους πολίτες τρίτων χωρών με συγκρίσιμα πρότυπα οδικής ασφάλειας, να ανταλλάξουν την άδεια οδήγησής τους με άδεια οδήγησης της ΕΕ.
  • επικαιροποίηση των δοκιμασιών οδήγησης, στις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η μετάβαση σε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Θα αξιολογούνται, για παράδειγμα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που συνδέονται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και άλλες αυτοματοποιημένες τεχνολογίες.
  • εκπαίδευση των αρχάριων οδηγών για το πώς ο τρόπος με τον οποίο οδηγούν, π.χ. το πότε αλλάζουν ταχύτητα, επηρεάζει τις εκπομπές του οχήματός τους. Επιπλέον, η επιτρεπόμενη μάζα οχήματος της κατηγορίας «Β» θα προσαρμοστεί για τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, δεδομένου ότι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, που έχουν μπαταρία, μπορεί να είναι βαρύτερα.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική διασυνοριακή επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που σχετίζονται με την ασφάλεια, ώστε να μην μένουν ατιμώρητες διασυνοριακές παραβάσεις επειδή δεν ταυτοποιήθηκε ο παραβάτης ή δεν κατέστη δυνατή η επιβολή της πληρωμής.

Αυτό θα συμβεί μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για τη διερεύνηση των παραβάσεων, ενώ προτείνεται η διεύρυνσή τους και σε άλλα πεδία όπως για παράδειγμα η μη τήρηση επαρκούς απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, η χρήση υπερφορτωμένου οχήματος, η οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και η μη ορθή χρήση της Λ.Ε.Α.

Τέλος, θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα που θα καθιστά δυνατή την έκπτωση από το δικαίωμα οδήγησης με ισχύ σε ολόκληρη την ΕΕ, όταν κάποιο κράτος μέλος αποφασίζει για έναν οδηγό την έκπτωση από το δικαίωμα οδήγησης λόγω παράβασης που διέπραξε στο έδαφός του.