Οργανωτικές αλλαγές στην Volkswagen Greece


Αλλαγή φρουράς στην ηγεσία της Volkswagen στην Ελλάδα, με το N. Πρέζα να  αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Διευθυντή Πωλήσεων και Marketing.

  • 11/2/2020

Τα καθήκοντα του Διευθυντή Πωλήσεων και Marketing Volkswagen αναλαμβάνει ο κ. Νικόλαος Πρέζας, από 18/2/2020. Ο κ. Πρέζας είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο του αυτοκινήτου ενώ από το 2012 ήταν Γενικός Διευθυντής Επιβατηγών Οχημάτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Ελλάς.

O κ. Νικόλαος Πρέζας έρχεται στη θέση του κ. Θανάση Κονιστή, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή After Sales και Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων (New Business Development).