Οριστικό: Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η απαγόρευση των ΜΕΚ το 2035


Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 340 υπέρ, 279 κατά και 21 αποχές, ενώ το κείμενο της ψηφοφορίας θα πρέπει να εγκριθεί εκ νέου από το Συμβούλιο, πριν προχωρήσει η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε..

  • 14/2/2023

Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα συμφωνία που επετεύχθη με το Συμβούλιο, βάσει της οποίας θα οδηγηθούμε το 2035 στην πλήρη κατάργηση των καινούργιων οχημάτων με ΜΕΚ, είτε αυτά είναι επιβατικά είτε ελαφρά επαγγελματικά.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 340 υπέρ, 279 κατά και 21 αποχές, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κείμενο της ψηφοφορίας της Ολομέλειας θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο, πριν προχωρήσει η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Οι ενδιάμεσοι στόχοι που αναφέρονται στην συμφωνία αναφέρουν για το 2030 τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 55% στα νέα επιβατικά και κατά 50% στα ελαφρά επαγγελματικά. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ημερομηνίες σταθμοί είναι οι εξής:

  • Έως το 2025 η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση και την αναφορά δεδομένων για τις εκπομπές άνθρακα σε όλο τον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων και των φορτηγών που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις σε όποια σημεία χρειάζεται.
  • Έως τον Δεκέμβριο του 2026, η Επιτροπή θα παρακολουθεί το χάσμα μεταξύ των οριακών τιμών εκπομπών και των δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου και ενέργειας στην πραγματική κίνηση, θα υποβάλει έκθεση σχετικά με μια μεθοδολογία προσαρμογής των ειδικών εκπομπών CO2 των κατασκευαστών και θα προτείνει κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης.
  • Παρέκκλιση μέχρι το τέλος του 2035 μπορεί να χορηγηθεί στους κατασκευαστές που είναι υπεύθυνοι για μικρούς όγκους παραγωγής σε ένα ημερολογιακό έτος (1.000 έως και 10.000 νέα αυτοκίνητα ή 1.000 έως 22.000 νέα φορτηγά). Σημειώνεται ότι όσοι ταξινομούν λιγότερα από 1.000 το έτος εξακολουθούν να εξαιρούνται από τη νομοθεσία.
  • Ο τρέχων μηχανισμός κινήτρων για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (ZLEV), ο οποίος ανταμείβει τους κατασκευαστές που πωλούν περισσότερα τέτοια οχήματα (με εκπομπές από μηδέν έως 50 g CO2/km, όπως ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά plug-in καλών επιδόσεων) με χαμηλότερο CO2 στόχο μείωσης των εκπομπών, θα προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις αναμενόμενες τάσεις πωλήσεων. Από το 2025 έως το 2029, το σημείο αναφοράς ZLEV ορίζεται στο 25% για τις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων και στο 17% για τα νέα φορτηγά, και από το 2030 το κίνητρο θα καταργηθεί.
  • Κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης από τα τέλη του 2025, η Επιτροπή θα δημοσιεύει έκθεση για την αξιολόγηση της προόδου προς την οδική κινητικότητα μηδενικών εκπομπών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουλίου 2021, ως μέρος του πακέτου «Fit for 55», η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση για αναθεώρηση των προτύπων απόδοσης εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η πρόταση στοχεύει να συμβάλει στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα 2030 και 2050, να προσφέρει οφέλη στους πολίτες και να τονώσει την καινοτομία σε τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών.