Προωθητικές ενέργειες Mitsubishi - Φεβρουάριος 2014


Προσφορές και αναλυτικός τιμοκατάλογος για τα μοντέλα της Mitsubishi Motors.

  • 5/2/2014

Αναλυτικά οι προωθητικές ενέργειες της Mitsubishi Motors που ισχύουν για τον Φεβρουάριο 2014:

· Lancer 1.6 όφελος €3,000. Ενδεικτική τιμή Lancer 1.6 Inform με όφελος και απόσυρση €12,652.

· ASX 1.6 & 1.8lt όφελος από €1,800 – € 4,600. Ενδεικτική τμή ASX 1.6 Inform με όφελος και απόσυρση €17,570.

· L200 Single Cab όφελος από €1,800-€2,800. Ενδεικτική τιμή L200 Single Cab  2X4 Inform με όφελος και απόσυρση €14.507.

· L200 Club Cab όφελος από €1,500-€1,800. Ενδεικτική τιμή L200 Club Cab 4X4 Invite  με όφελος και απόσυρση €21,689.

· L200 Double Cab όφελος από €2,000-€3,300/ Εμδεικτική τιμή L200 Double Cab 4X4 Invite με όφελος και από συρση €23,205.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ