ΣΕΕΠΕ: Το σύστημα εισροών-εκροών στα πρατήρια μπορεί να πατάξει την παραβατικότητα στα πρατήρια


Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά στην αγορά των καυσίμων, όπως πιστοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. H λειτουργεία του συστήματος εισροών-εκροών μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

  • 12/10/2018

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) εκφράζει την ικανοποίησή του για τη λειτουργεία έστω και με την όποια καθυστέρηση του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα καμφθεί το λαθρεμπόριο που μαζί με τη μειωμένη ζήτηση (-40%) αποτελεί το βασικότερο αγκάθι για τον κλάδο.

Όπως ανακοινώνει ο ΣΕΕΠΕ, πρόσφατη η ΑΑΔΕ, εφαρμόζοντας σχέδιο για καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα εισροών – εκροών, πραγματοποίησε 483 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων και εντόπισε παραβατικότητα που ανέρχεται στο 15,9%!

Τα σημαντικότατα ευρήματα είναι:

  • Από τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 1687 δειγμάτων που εξετάσθηκαν, το 10,1% ήταν μη κανονικά δείγματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τα 913 δείγματα Πετρελαίου Κίνησης προερχόμενα από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες το ποσοστό «μη κανονικών δειγμάτων» ανέρχεται στο 16,2%.
  • Από 388 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα Υγραερίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διαπιστώθηκαν 80 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό 20,6%!

 

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και πίεσης για λήψη μέτρων κατά του λαθρεμπορίου, εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί επιτέλους, έστω και με καθυστέρηση 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, άρχισε η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος.

Επειδή το κυριότερο πρόβλημα για τον Κλάδο είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και κάθε παρανομίας στα καύσιμα, είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η ΑΑΔΕ έως 31/12/2018, η ανάπτυξη του συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων όλης της Χώρας, καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ενταχθεί στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ή έχουν νομοθετηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και να ξεκινήσει ένας πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος σε όλη την επικράτεια.