ΣΤΕΕΑ: Υπέρ της απόσυρσης και στα μεταχειρισμένα


Με αφορμή την επαναφορά του μέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων που μελετά η κυβέρνηση, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΕΑ) προτείνει την, υπό όρους, επέκτασή του και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
  • 12/3/2009
Με αφορμή την επαναφορά του μέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων που μελετά η κυβέρνηση, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων (ΣΤΕΕΑ) προτείνει την, υπό όρους, επέκτασή του και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αφορμή για την πρόταση αυτή στάθηκε το πολύ υψηλό ποσοστό πτώσης στις αγοραπωλησίες των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εμπόρων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, τον Φεβρουάριο έφτασε στο 47%. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι Επιχειρήσεις Ενοικίασης Αυτοκινήτων αδυνατούν να πουλήσουν τον μεγάλο αριθμό των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που διαθέτουν. Δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανανέωση του στόλου αλλά ούτε και σε μείωσή του που, λόγω της αναμενόμενης μείωσης στον τουρισμό, είναι επιβεβλημένη. Τα λειτουργικά κόστη της διατήρησης ενός στοκ αυτοκινήτων λόγω αδυναμίας πώλησης του είναι τέτοια που οδηγούν εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου σε μαρασμό. Οι εταιρίες του κλάδου έχουν σημαντικό αριθμό αυτοκινήτων ηλικίας 1 έως 4 ετών, με προδιαγραφές χαμηλών ρύπων (κατηγορία EURO 4) και βεβαίως σε αξίες σημαντικά χαμηλότερες των αντίστοιχων καινούργιων, που μπορούν να καλύψουν ανάγκες μεγάλης μερίδας καταναλωτών που δεν διαθέτουν την δυνατότητα αγοράς ενός καινούργιου αυτοκίνητου. Ο ΣΤΕΕΑ προτείνει να επεκταθεί το μέτρο της απόσυρσης και της αντίστοιχης επιδότησης και στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρκεί να διαθέτουν σύγχρονους κινητήρες και συγκεκριμένες εκπομπές καυσαερίων. Έτσι, πέρα από την ανακούφιση του Κλάδου Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων και την γενικότερη τόνωση της αγοράς θα επιτευχθεί:
  • Η μη διόγκωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς για την αντικατάσταση των παλιών αυτοκινήτων που θα αποσυρθούν αξιοποιούνται αυτοκίνητα που ήδη έχουν ταξινομηθεί στην χώρα μας
  • Η σημαντική συμβολή στην μείωση εκπομπών CO2, λόγω της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας των «καθαρότερων» κινητήρων κατηγορίας EURO 4, άρα και στην προστασία του περιβάλλοντος
  • Επιτάχυνση του ρυθμού ανανέωσης του παλαιού στόλου αυτοκινήτων, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών να αλλάξουν το παλαιό τους αυτοκίνητο με ένα πολύ πιο σύγχρονο. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που θα μπορούν να αγοραστούν με επιδότηση λόγω απόσυρσης παλιού αυτοκινήτου, θα πρέπει:
  • Nα πληρούν οι κινητήρες τους τις προδιαγραφές EURO 4,
  • Να είναι ηλικίας μέχρι 4 ετών (ταξινόμηση 2005 και μετά). Σύμφωνα με τον ΣΤΕΕΑ, ο περιορισμός της επιδότησης μέσω απόσυρσης παλαιού αυτοκινήτου μόνο κατά την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου είναι καταχρηστικός και μονομερής προς όφελος μόνο των εισαγωγέων καινούργιων αυτοκινήτων, θα έχει δε καταστροφικά αποτελέσματα για τους ήδη επιβαρυμένους κλάδους ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οι οποίοι ξεπερνούν τις 12.000 εταιρίες.