Συνεργασία του Ομίλου Renault με τη Vulcan Energy Resources


Όπως ανακοινώθηκε, ο Όμιλος Renault και η Vulcan Energy Resources υπέγραψαν πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με σκοπό την προμήθεια λιθίου για τις μπαταρίες των οχημάτων του και τη μείωση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. 

  • ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ.
  • 4/8/2021

Η Vulcan Energy Resources LTD είναι μια νεοφυής εταιρεία γερμανικών και αυστραλιανών συμφερόντων η οποία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη λιθίου, στοιχείου το οποίο είναι απαραίτητο για τις μπαταρίες των εξηλεκτρισμένων και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Όμιλος Renault υπέγραψε με αυτή πενταετή συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με σκοπό την προμήθεια του συγκεκριμένου υλικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Zero Carbon Lithium Project» που έχει εκπονήσει και το οποίο προβλέπει τον περιορισμό (και τον μηδενισμό, εντέλει) της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διαδικασία παραγωγής των απαιτούμενων μπαταριών. 

Όπως ανακοινώθηκε, χάρη σε αυτή τη συνεργασία ο γαλλικός Όμιλος θα μειώσει μεταξύ 6.000-17.000 τόνους ετησίως τον όγκο εκπομπής του συγκεκριμένου αερίου ή αλλιώς μεταξύ 300-700 kg ανά μπαταρία ονομαστικής ενεργειακής χωρητικότητας 50 kWh, δηλαδή αυτή που επαρκεί για ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της crossover/SUV ή μικρομεσαίας κατηγορίας.

Στην υπογραφείσα συμφωνία υπάρχει ο όρος ότι αυτή θα μπορεί να επεκταθεί αμοιβαία μετά το πέρας της αρχικής πενταετούς διάρκειάς της. Ο Όμιλος Renault έχει θέσει ως στόχο να μηδενίσει την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την παραγωγική διαδικασία ως το 2050. Επίσης, υπολογίζει ότι ως το 2025 το 65% των πωλούμενων καινούργιων μοντέλων του ετησίως θα είναι εξηλεκτρισμένα ή αμιγώς ηλεκτρικά και το 2030 το ποσοστό αυτό θα έχει ανέλθει στο 90%.