Σύστημα ψεκασμού TJI. Από τη Formula 1 στη γραμμή παραγωγής


Μπορεί η ηλεκτροκίνηση να είναι η καινούργια δυναμική στην Αυτοκινητοβιομηχανία, ωστόσο οι κινητήρες εσωτερικής καύσης βελτιώνονται σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, χάρη και στη Formula 1.

  • KEIMENO: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ, ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟ.
  • 28/9/2021

Η μείωση της εκπομπής ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα με την ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους είναι οι δύο τομείς τους οποίους βασίζεται η συνέχιση χρήσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης στα αυτοκίνητα. 

Οι κατασκευαστές του κλάδου εξελίσσουν διαρκώς συστήματα που να συμβάλλουν σε αυτό, έχοντας σημαντικό βοηθό στην προσπάθειά τους τη Formula 1 και τις τεχνολογίες που αναπτύσσονται από τα αντίστοιχα τμήματα Έρευνας των ομάδων που συμμετέχουν στον θεσμό.

Το παράδειγμα αυτής που ονομάζεται «TJI» («Turbulent Jet Ignition») είναι χαρακτηριστικό και αναμένεται να δούμε αυτή την τεχνολογία και στους κινητήρες των αυτοκινήτων παραγωγής. 

Καθώς η βελτίωση της θερμοδυναμικής απόδοσης ενός βενζινοκινητήρα εξαρτάται από την αντίστοιχη βελτίωση της καύσης του μείγματος στους θαλάμους, οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε αυτόν τον τομέα (όπως και στη μείωση των τριβών κατά τη λειτουργία του).

Το σύστημα «TJI», το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στους κινητήρες των μονοθεσίων της Formula 1, δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει μια ικανή λύση για τη μείωση των ρύπων και του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Ως γνωστόν, οι αγώνες αποτελούν το πεδίο δοκιμών νέων τεχνολογιών σε κάθε τομέα ενός οχήματος.

Το «TJI» αντικαθιστά το σύστημα άμεσου ψεκασμού καυσίμου στον θάλαμο καύσης. Πάνω από αυτόν υπάρχει διαμορφωμένος ένας μικρός σε διαστάσεις προθάλαμος ο οποίος συνέχει με τον βασικό μέσω μικρών οπών.

Στον προθάλαμο υπάρχουν ένα μπεκ το οποίο ψεκάζει πολύ φτωχό μείγμα σε αυτόν και ένα μπουζί στο οποίο διενεργεί την αρχική καύση αυτού λίγο πριν το έμβολο φτάσει στο ανώτατο σημείο του.

Ο προθάλαμος είναι σχεδιασμένος με τρόπο που να αυξάνει την ταχύτητα περιστροφής του μείγματος ώστε να εισέρχεται αυτό στον θάλαμο καύσης στην κατάλληλη ποσότητα κάθε φορά.

Έτσι. το μείγμα διαχέεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του θαλάμου, ενώ προκαλείται καύση και στην ποσότητα του μείγματος που υπάρχει ήδη σε αυτόν από το κυρίως σύστημα εισαγωγής, από τις άκρες του θαλάμου προς το κέντρο του.

Το αποτέλεσμα είναι η αποδοτικότερη λειτουργία του κινητήρα, η οικονομία καυσίμου και η μείωση εκπομπής ρύπων.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία ακόμα παραμένει ακριβή για την εφαρμογή της στους κινητήρες των μοντέλων μαζικής παραγωγής, ωστόσο εξελίσσεται διαρκώς στη Formula 1 με αποτέλεσμα να βελτιώνεται και να περάσει στην Αυτοκινητοβιομηχανία στα προσεχή χρόνια.