Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Βήμα-βήμα η διαδικασία - Τι να προσέξετε


Ενεργοποιείται η δυνατότητα επανακυκλοφορίας οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

 • 3/4/2023

Την ευκαιρία να θέσουν και πάλι σε κυκλοφορία τα οχήματα που έχουν θέσει σε ακινησία έχουν από τη Δευτέρα 3 Απριλίου οι ιδιοκτήτες τους.

Η σχετική δυνατότητα, που εφαρμόζεται κάθε χρόνο, επιβεβαιώθηκε και φέτος με την ψήφιση, στις 23 Μαρτίου, νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο περιλαμβάνεται το σχετικό άρθρο.

Η διαδικασία άρσης της ψηφιακής ακινησίας είναι απλή, αλλά υπάρχουν αρκετά δεδομένα που πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι ενδιαφερόμενοι, τόσο αναφορικά με τις προϋποθέσεις, όσο και με τις συνέπειες που υπάρχουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάστασης του οχήματός τους. 

Τα δεδομένα που ισχύουν

 • «Δίνεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, άπαξ, εντός του έτους 2023, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου. Με άλλα λόγια για άρση ακινησίας διάρκειας 1 μήνα, θα πρέπει να καταβληθεί το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για 2μηνη άρση τα 2/12 κ.ο.κ.
 • Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Άρα ακόμα και αν κάποιος θέλει να κυκλοφορήσει το όχημά του τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και κάνει άρση ακινησίας στις 29 Ιουλίου, θα πληρώσει τέλη 2 μηνών.
 • Το ποσό των (αναλογικών) τελών κυκλοφορίας καταβάλλεται πριν την άρση της ακινησίας.
 • Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.
 • Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Άρση αναγκαστικής ακινησίας

 • Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2023, καταβάλλονται κατ΄ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.
 • Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να γνωρίζουν ότι το δικαίωμα προσωρινής άρσης ακινησίας με πληρωμή αναλογικών τελών κυκλοφορίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους. Επιπλέον, το όχημά τους πρέπει να είναι ασφαλισμένο.

Βήματα άρσης ψηφιακής ακινησίας

 • Μετάβαση στην πλατφόρμα «myCAR» της ΑΑΔΕ
 • Σύνδεση στην εφαρμογή με τους κωδικούς TAXISnet
 • Επιλογή πεδίου «Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία»
 • Επιλογή οχήματος που είναι σε ψηφιακή ακινησία
 • Καταβολή των αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που θέλουν να κινήσουν το όχημά τους
 •  Αυτόματος online έλεγχος ότι το όχημα είναι ασφαλισμένο
 • Οριστική υποβολή αίτησης άρσης ακινησίας του οχήματος

Καλό είναι να ξέρετε ότι:

 • Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης αποβιώσει και έχει θέσει το όχημα σε ψηφιακή ακινησία, οι κληρονόμοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος.
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες για να γίνει άρση αυτής.
 • Σε περίπτωση που οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τότε δεν μπορεί να γίνει ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματος και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθυνθούν στην Δ.Ο.Υ. Η ψηφιακή άρση ακινησίας είναι εφικτή μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.
 • Σε περίπτωση παραβίασης της ψηφιακής ακινησίας, επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000€. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000€ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου για 3 χρόνια.

Προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με πινακίδα «Μ»

Με την πινακίδα «Μ», μπορείτε να κυκλοφορήσετε το όχημά σας (ΕΙΧ ή Δίκυκλο ΙΧ) μέχρι 3 μέρες το χρόνο, εφόσον είναι ασφαλισμένο, με πληρωμή παραβόλου 10 ευρώ/ημέρα για επιβατικό Ι.Χ. ή 3,00 ευρώ/ημέρα για δίκυκλο Ι.Χ.

Το δικαίωμα χορηγείται μόνο μέχρι δύο φορές εντός του έτους. Δηλαδή το δικαίωμα μπορεί να δοθεί, είτε μία φορά για τρείς συνεχόμενες μέρες, είτε δύο φορές για συνδυασμό 2 συν 1 ημερών ή 1 συν 2 ημερών.

Το Μ χορηγείται ψηφιακά, μέσα από την πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας την επιλογή «Έκδοση πινακίδας Μ: Υποβολή Δήλωσης», ανεξάρτητα αν το όχημα έχει τεθεί σε εκούσια ακινησία στη Δ.Ο.Υ. ή σε ψηφιακή ακινησία, αποκλειστικά και μόνο:

 • για την παράδοσή του, σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ή
 • για την επισκευή και έλεγχο αυτού από ΚΤΕΟ ή
 • για την αλλαγή του χώρου στον οποίο φυλάσσεται