Την Κυριακή 26/3 αλλάζουμε την ώρα -και- στα ρολόγια των αυτοκινήτων


Έφτασε η εποχή της χρόνου που αλλάζει η ώρα και συνεπώς πρέπει να «μονομαχήσουμε» με τις ρυθμίσεις του αυτοκινήτου για το σωστό σετάρισμα του ρολογιού.

  • 21/3/2023

Με ανακοίνωση το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε τους πολίτες ότι την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Ως εκ τούτου οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.. Η συγκεκριμένη αλλαγή της ώρας σημαίνει ότι θα χαθεί μια ώρα ύπνου.

Αυτό θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι οδηγοί αφού όπως τονίστηκε και πριν από λίγες ημέρες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου, η υπνηλία μπορεί να μειώσει τα αντανακλαστικά του οδηγού και να βάλει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.