Πόσα EV θα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους το 2025 - Τα τρία σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι


Το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης περιλαμβάνει τρία σενάρια για τον υπολογισμό του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια, με το καθένα να βάζει τον «πήχη» σε διαφορετική θέση.

  • ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΜΠΕΑΣ, ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ
  • 29/5/2023

Πριν από μερικές ημέρες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε προς δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να καταθέσει τις απόψεις του.

Μέσα από αυτό θεσπίζονται συγκεκριμένοι στόχοι για όλους τους βασικούς τομείς που αφορούν στην ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπόψη τούς εθνικούς στόχους για ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και τέλος Νοεμβρίου του 2022 τα στοιχεία έδειχναν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους ήταν 17.801.

Σενάρια εξηλεκτρισμού του ελληνικού στόλου

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, για την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων σχετικά με τον εξηλεκτρισμό του τομέα των μεταφορών, απαιτείται η εφαρμογή μια σειρά περαιτέρω δράσεων και η ανάληψη μέτρων πολιτικής. Για τον υπολογισμό του μεριδίου των Η/Ο στους στόλους οχημάτων των οδικών μεταφορών (επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, μεσαία και βαρέα οχήματα και λεωφορεία), έχουν καταρτιστεί τα ακόλουθα υποθετικά σενάρια:

  • Σενάριο Αναφοράς: Στο Σενάριο Αναφοράς θεωρείται ότι, τόσο σε επίπεδο κεντρικής όσο και σε επίπεδο περιφερειακής/τοπικής διοίκησης, δεν θα τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω πολιτικές ή κίνητρα μετά το 2023 για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Για αυτό το σενάριο «Ελάχιστης Δράσης (Do Nothing More)», έχει ληφθεί υπόψη μόνο το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ως κύριος παράγοντας αγοράς. Σε αυτό το σενάριο δεν θα επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του ΕΣΕΚ για το 2030 και η ανάπτυξη της αγοράς της ηλεκτροκίνησης θα καθυστερήσει κατά 7 έως 10 έτη σε σύγκριση με το σενάριο κατά ΕΣΕΚ.
  • Σενάριο κατά ΕΣΕΚ (Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα): Αυτό το σενάριο βασίζεται στην επίτευξη των υφιστάμενων στόχων του ΕΣΕΚ. Εκτιμάται το μελλοντικό πλήθος των EV βάσει των τελευταίων διαθέσιμων αριθμών των αμιγώς ηλεκτρικών και των plug-in υβριδικών οχημάτων στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μερίδιο 30% των EV επί των νέων ταξινομήσεων το έτος 2030. Μετά το 2030, θεωρείται ότι θα υπάρξει μέτρια περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης - υποστηριζόμενη από μια σειρά μέτριων δράσεων.
  • Δραστικό Σενάριο 2035: Πρόκειται για το πιο φιλόδοξο σενάριο σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται επίτευξη του στόχου μεριδίου 100% στις πωλήσεις νέων οχημάτων μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Οι στόχοι αυτοί ισχύουν τόσο για τα επιβατικά αυτοκίνητα όσο και για τα ελαφρά επαγγελματικά, όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα μεταθέσει τις τιμές-στόχους του εθνικού κλιματικού νόμου κατά πέντε χρόνια (από το 2030 στο 2035). Ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτού του σεναρίου, ο ρυθμός εξηλεκτρισμού άλλου τύπου οχημάτων θα είναι επίσης πιο αισιόδοξος σε σύγκριση με τα άλλα δύο σενάρια.

Ως κύριες πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Καθαρά Οχήματα θέτει στόχους για τον εξηλεκτρισμό των στόλων του δημοσίου τομέα, όπως τα λεωφορεία δημοσίων συγκοινωνιών, που θα επηρεάσουν κυρίως τους δήμους. Ο εθνικός κλιματικός νόμος περιλαμβάνει πρόσθετους στόχους για τον εξηλεκτρισμό του στόλου των ταξί για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και καθορίζει ότι όλα τα, νέα προς ταξινόμηση, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα είναι ηλεκτρικά έως το 2035.

Υπολογισμός αριθμού ηλεκτρικών οχημάτων βάσει σεναρίων εξηλεκτρισμού

Συνολικά, εκτιμάται πως στην Ελλάδα ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων αναμένεται να ανέλθει σε 5,8 εκατομμύρια το 2050 και των μοτοσικλετών σε περίπου 2 εκατομμύρια. Στο ίδιο χρονικό σημείο, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα αναμένεται να ανέλθουν σε 1,4 εκατομμύρια, τα μεσαία και βαρέα σε 225.000 και τα λεωφορεία σε περίπου 46.000.

Τα μελλοντικά σενάρια για την προοπτική εξηλεκτρισμού του κάθε τύπου οχήματος βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία του ελληνικού στόλου για την περίοδο 2010-2021. Οι προβλέψεις για τον στόλοEV στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους οχημάτων:

  • Επιβατικά αυτοκίνητα (ιδιωτικά ελαφρά, διαφοροποιημένα μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών / PHEV)
  • Εμπορικά ελαφρά οχήματα
  • Οχήματα μεσαίου και βαρέως τύπου
  • Λεωφορεία
  • Μοτοσυκλέτες

Οι προβλέψεις για τα λεωφορεία, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τις μοτοσικλέτες βασίζονται στη μέση αύξηση του στόλου με έτος αναφοράς το 2010, ενώ οι εκτιμήσεις για τις νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών ιδιωτικών και επαγγελματικών οχημάτων λαμβάνονται απευθείας από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Εκτιμήσεις για το 2035

Βάσει του συνολικού μεγέθους των στόλων οχημάτων εκτιμάται πως το 2035, συνολικά, ο ελληνικός στόλος οχημάτων αποτελείται από σχεδόν 2,9 εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματα, κυρίως επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά.

Στόχοι για το στόλο Η/Ο με βάση τη Δέσμη «Fit for 55» και την Οδηγία για τα Καθαρά Οχήματα:

 202520302035
Επιβατικά αυτοκίνητα153.000936.0002.350.000
Ελαφρά επαγγ. οχήματα18.600170.000502.000
Βαρέα επαγγ. οχήματα-3.40028.000
Λεωφορεία1.9005.10014.300

Συνολικά, το χάσμα μεταξύ του Σεναρίου Αναφοράς χωρίς κίνητρα μετά το τέλος του 2023 και του Δραστικού Σεναρίου 2035 οδηγεί σε έλλειμμα περίπου 1 εκατομμυρίου EV για το 2030 και 2,5 εκατομμυρίων EV το 2050.

Εκτιμήσεις για το 2050

Με βάση το Δραστικό Σενάριο 2035, περισσότερα από 8,8 εκατομμύρια οχήματα θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών το 2050, τα οποία αντιστοιχούν στο 93% του συνολικού στόλου. Για λόγους σύγκρισης, το σενάριο κατά ΕΣΕΚ επιτυγχάνει μερίδιο περίπου 74% των οχημάτων μηδενικών εκπομπών το 2050.

Σύγκριση των σεναρίων υιοθέτησης Η/Ο για όλους τους τύπους οχημάτων με χρονικό ορίζοντα έως το 2050: