Φορολογία: Πώς διαμορφώνεται η λιανική τιμή πώλησης ενός αυτοκινήτου


Από τι επηρεάζεται η τελική τιμή πώλησης ενός νέου αυτοκινήτου που θα ταξινομηθεί στην Ελλάδα. Οι συντελεστές ανάλογα με την κλίμακα εκπομπής CO2.

  • 9/12/2021

Ένα ιδιότυπο φορολογικό σύστημα για την φορολόγηση των αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι σε ισχύ.

Αυτό ορίζει πώς στην λιανική τιμή προ φόρων (δηλαδή την εργοστασιακή αξία αυτοκινήτου, τα μεταφορικά και το εμπορικό κέρδος) επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης από 3,8%-96% ανάλογα με τις εκπομπές CO2.

Έτσι λοιπόν, για να αυτοκίνητο λιανικής προ φόρων 14.000€ και εκπομπή στα 101-120 g/km αναλογεί συντελεστής 4%, ενώ, αντιστοίχως, για αυτοκίνητο αξίας 16.000€ και εκπομπή CO2 στα 121-140 g/km ο συντελεστής των τελών ταξινόμησης είναι στο 8,8%. Ακολούθως, προστίθεται και ο ΦΠΑ 24% επί της τιμής προ φόρων.

Να σημειωθεί εδώ πώς τα υβριδικά έχουν μείωση 50% του συντελεστή ανάλογα με την εκπομπή CO2 και τα ηλεκτρικά απαλλάσσονται εντελώς από δασμούς και εμπίπτουν μόνον σε ΦΠΑ.

Αναλυτικά: 

Λιανική τιμή

προ φόρων

Φόρος βάσει

συντελεστή

Κατανομή κλίμακας βάσει εκπομπής CO2

0-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-250

251 >251

Hybrid

-5%

0%

10%

20%

30%

40%

60%

200%

-50%

< 14.000€

4,0%

3,8

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6,4

12

2

14.001-17.000€

8,0%

7,6

8

8,8

9,6

10,4

11,2

12,8

24

4

17.001-20.000€

16,0%

15,2

16

17,6

19,2

20,8

22,4

25,6

48

8

20.001-25.000€

24,0%

22,8

24

26,4

28,8

31,2

33,6

38,4

72

12

25.001- >

32,0%

30,4

32

35,2

38,4

41,6

44,8

51,2

96

16