ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΕΝΑ CHEVROLET CAPTIVA!


  • 24/3/2009
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «PMP Media A.E.» («Διοργανώτρια»), «Πήγασος Εκδοτική ΑΕ», «Chevellas Α.Ε.», «Εκτυπώσεις IRIS Α.Ε.», «Πρακτορείο Ευρώπη Α.Ε.», «Νασόπουλος- Γώγος Α.Ε.» και στις θυγατρικές εταιρίες αυτών, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. 2. Ο Διαγωνισμός άρχεται την 28.3.2009 και λήγει την 10.4.2009 και ώρα 3 μ.μ. 3. Έπαθλο του Διαγωνισμού είναι 1 αυτοκίνητο CHEVROLET CAPTIVA 2.4 7seat LS, αξίας 32.580 Ευρώ. 4. Σε ένα τεύχος του περιοδικού «CAR & DRIVER» («Έντυπο»), που θα κυκλοφορήσει κατ’ αρχήν στις 28.3.2009 ως ένθετο της εφημερίδας «Έθνος» και στη συνέχεια στις 1.4.2009 αυτοτελώς στα περίπτερα, θα υπάρχει στη σελίδα που θα δημοσιεύονται οι όροι του Διαγωνισμού ένα αυτοκόλλητο, στο οποίο θα αναγράφεται «ΚΕΡΔΙΣΑΤΕ ΕΝΑ CHEVROLET CAPTIVA» και θα υπάρχουν η σφραγίδα της Διοργανώτριας και οι υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της. Νικητής θα αναδειχθεί ο αναγνώστης του περιοδικού που θα προσκομίσει το Έντυπο μαζί με το αυτοκόλλητο στα γραφεία του Εντύπου (Χαλάνδρι, Μπενάκη 5) έως την 10.4.2009 και ώρα 3 μ.μ. Μετά την ημερομηνία αυτή ο Διαγωνισμός λήγει και ο τυχόν κάτοχός της ουδέν δικαίωμα διατηρεί. Σε περίπτωση μη αναδείξεως νικητή έως την 10.4.2009 και ώρα 3 μ.μ., το αυτοκίνητο θα δοθεί με τον ίδιο τρόπο στο επόμενο τεύχος του Εντύπου. 5. Η παραλαβή του αυτοκινήτου από το νικητή θα γίνει εντός του μηνός Ιουνίου 2009 από τις εγκαταστάσεις της Chevellas στην Αθήνα. Σε περίπτωση μη εμφανίσεως του νικητή για να παραλάβει το αυτοκίνητο εντός πρόσθετης προθεσμίας (έως την 15.7.2009), αυτός χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο. 6. Τα έξοδα που απαιτούνται για την παραλαβή του αυτοκινήτου και τη νόμιμη κυκλοφορία του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή. Επίσης επιβαρύνουν το νικητή τα έξοδα για τυχόν μεταλλικό χρώμα και δερμάτινο σαλόνι. 7. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα του νικητή, να δημοσιεύσει φωτογραφίες του και να προβάλλει βίντεο σχετικά με την απονομή του επάθλου είτε στα έντυπά της είτε στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιλαμβανομένου και του internet καθώς και να προβαίνει γενικά σε διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (φωτογραφία- βίντεο) κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής. Τυχόν άρνηση του νικητή για συμμετοχή στο ως άνω διαφημιστικό πρόγραμμα ή προβολή, παρ’ ότι θα έχει προσκληθεί προς τούτο, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του επάθλου. 8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. 9. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Αθηνών Ηλία Καρυοφύλλη (3ης Σεπτεμβρίου 35, 210.5203355). Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται να λάβει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των κατατεθειμένων όρων. Το κείμενο των όρων βρίσκεται επίσης αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας www.wmotors.gr. 10. Η Διοργανώτρια δεν διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή να ακυρώσει αυτόν, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο. 11. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.