Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Αλλάζει το τοπίο η νέα οδηγία της Ε.Ε.


Τι περιλαμβάνει η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και τις εγγυήσεις τους που τίθεται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2022. Φόβοι για σημαντικές αυξήσεις των τιμών.

  • 22/12/2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρωθεί στην προστασία των καταναλωτών σε πολλούς τομείς και τώρα θέλει να βάλει μία τάξη στον πολύπαθο χώρο των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 πρόκειται να μπει σε εφαρμογή ένας νέος νόμος που αφορά τις εγγυήσεις στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φέρνει σημαντικές αλλαγές.  

Ο νέος νόμος για τις εγγυήσεις είναι συγκεκριμένα η Οδηγία (ΕΕ) 2019/77 που αντικαθιστά τον 11999/44 / CE, έχει σκοπό να προστατεύει περισσότερο τον καταναλωτή, ενώ οι νέοι όροι του που αφορούν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα προσπαθούν να λύσουν χρόνια σοβαρά ζητήματα. Ο νέος κανονισμός σκοπεύει να προστατεύει πολύ περισσότερο πλέον τους καταναλωτές. Ειδικότερα, εάν εντοπιστεί βλάβη μέσα στους δώδεκα μήνες μετά την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και δεν αναφέρεται στη σύμβαση αγοραπωλησίας, ο νέος νόμος ορίζει ότι ήταν σε γνώση του πωλητή και τον υποχρεώνει να αναλάβει την επισκευή της. 

Εάν μάλιστα ο πωλητής δεν αποδεχθεί ότι ήταν σε γνώση του η ζημιά που προέκυψε και αρνηθεί να επισκευάσει το όχημα, πρέπει να αποδείξει με αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία ότι η βλάβη παρουσιάστηκε αργότερα. Μια κατάσταση που, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο να αποδειχθεί, και ένας από τους λόγους που οι εξειδικευμένοι αντιπρόσωποι φοβούνται μια χιονοστιβάδα αγωγών.

Η περίοδος εγγύησης των μεταχειρισμένων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί αυτό το θέμα να ξεκαθαρίζεται με σαφήνεια και όχι με τα περίφημα «ψιλά γράμματα». Αρχικά, η εγγύηση προβλέπεται ότι θα είναι 24 μήνες, αλλά θα επιτρέπεται η συντόμευση της σε 12 μήνες, εφόσον δεσμεύονται και τα δύο μέρη (πωλητής και αγοραστής) και αυτό υπογράφεται στη σύμβαση αγοράς, επομένως συμπεραίνουμε ότι οι προφορικές συμφωνίες με την αντίστοιχη μείωση της τιμής δεν θα ισχύουν πλέον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ήδη ότι μία από τις άμεσες συνέπειες που θα υποστούν οι πελάτες, θα είναι η αύξηση της τιμής τους. Εκτιμούν ότι η τιμή των μεταχειρισμένων θα αυξηθεί μεταξύ 10 και 20% λόγω του νέου κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι έμποροι. Εκείνοι όμως που πραγματικά τρίβουν τα χέρια τους είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί ήδη προβλέπουν σημαντική αύξηση των απαιτήσεων. Μόλις έλαβαν γνώση αυτού του νέου κανονισμού, έχουν ήδη περιγράψει το νέο πακέτο που θα προσφέρουν που είναι γνωστό ως "ασφάλιση εγγύησης". Μια κάλυψη που θα προβλέπει όσα δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση του πωλούμενου αυτοκινήτου, τις αξιώσεις των πελατών και το κόστος που προκύπτει από την ενδεχόμενη επισκευή που πρέπει να πραγματοποιήσουν.