Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης - Τι ισχύει για τις Ζώνες Χαμηλών Εκπομπών


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να καταθέσει τις προτάσεις του για το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, που ως κύριο στόχο έχεις τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.

  • 22/5/2023

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων όσο και τη στήριξη της «πράσινης» οικονομίας, τίθεται προς δημόσια διαβούλευση και έτσι το ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορεί να καταθέτει τις απόψεις του μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://ypen.gov.gr/dimosia-diavoulefsi-gia-to-ethniko-schedio-ilektrokinisis/ έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023.

Σκοπός του ολιστικού αυτού Σχεδίου είναι να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον εξηλεκτρισμό όλων των τομέων μεταφορών και για αυτό κινείται σε 3 βασικές διαστάσεις:

  • Η 1η διάσταση αφορά στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών φόρτισης.
  • Η 2η διάσταση αφορά στον εξηλεκτρισμό των υφιστάμενων στόλων οχημάτων και μέσων μεταφορών.
  • Η 3η διάσταση αφορά στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος γύρω από αυτήν την αγορά, με στόχο την παροχή έξυπνων λύσεων στις νέες ανάγκες που φέρνει μαζί της η ηλεκτροκίνηση.

Το Σχέδιο αυτό καταλήγει, μετά από ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και έπειτα από στοχευμένες δράσεις απευθείας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, σε ένα πλέγμα πολιτικών που πρέπει να υλοποιηθεί σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι προτεινόμενες πολιτικές καλύπτουν και τις 3 αυτές διαστάσεις, περιλαμβάνοντας διαφόρων ειδών μέτρα, τα οποία λαμβάνουν τη μορφή:

  • κινήτρων όπως η συνέχιση υφιστάμενων προγραμμάτων επιδότησης ή ο σχεδιασμός νέων που θα απευθύνονται σε ιδιωτικούς στόλους οχημάτων, η υποστήριξη έργων ΑΠΕ σε συνδυασμό με υποδομές φόρτισης,
  • θεσμικών παρεμβάσεων όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εξηλεκτρισμό των δημόσιων στόλων, η ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου για να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για τη σύνδεση και τροφοδοσία των υποδομών φόρτισης, και
  • αντικινήτρων για τη χρήση συμβατικών οχημάτων, όπως η δημιουργία low emission zones σε κέντρα πόλεων ή νησιωτικούς οικισμούς.

Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης, θεσπίζει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, συγκεκριμένους στόχους για τις αναγκαίες δημόσια προσβάσιμες υποδομές φόρτισης που θα εξυπηρετούν τις οδικές μεταφορές, με χρονικά ορόσημα το 2025, 2030 και 2035.

Οι στόχοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη τους τους εθνικούς στόχους για ταξινομήσεις νέων ηλεκτρικών οχημάτων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα καθώς και στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο,  συμπληρώνοντας και ολοκληρώνοντας έτσι τη στοχοθεσία για την ηλεκτροκίνηση, αποτελώντας την πυξίδα των πολιτικών της χώρας στον τομέα αυτό τα επόμενα χρόνια.