Τέλος η ηλεκτροκίνηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος – Μεταφέρεται πλήρως στο Μεταφορών


Η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα αλλάζει «στέγη» και περνάει στο Υπουργείο Μεταφορών. Επέκταση του δικτύου φορτιστών και αύξηση της επιδότησης αγοράς EV στην κορυφή των προτεραιοτήτων. 

  • 28/6/2023

Αλλάζει πλήρως το «σκηνικό» της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα αφού ο συγκεκριμένος τομέας μεταφέρεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υποδομών και Μεταφορών στο οποίο ορίστηκε επικεφαλής ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Η είδηση έγινε γνωστή από το Προεδρικό Διάταγμα για την μετονομασία υπουργείων, την σύσταση, την κατάργηση και την μετονομασία των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, που υπογράφτηκε την Τρίτη 27 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος αναφέρεται:

Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

1. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων:

(α) το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του άρθρου 47Α' του π.δ. 132/2017 (Α' 160), το οποίο προστέθηκε με την περ.

(β) της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4710/2020 (Α' 142) και (β) το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την ηλεκτροκίνηση του άρθρου 42 του ν. 4710/2020.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι εφεξής το αρμόδιο Υπουργείο για να διαχειριστεί όλα τα θέματα που αφορούν την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας θα είναι το Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι οι ενισχυτικές δράσεις για την ηλεκτροκίνηση εστιάζονται στην αύξηση της επιδότησης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», στην επέκταση του δικτύου σταθμών φόρτισης και στην υλοποίηση του Μητρώου Υποδομών και Φορέων της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (ΜΥΦΑΗ).

Με πληροφορίες από το metaforespress.gr