Πώς να μειώσετε την πιθανότητα μετάδοσης του COVID-19 στο αυτοκίνητο


Ακόμα και σε ένα «κλειστό» περιβάλλον, όπως ο θάλαμος επιβατών ενός αυτοκινήτου, υπάρχει τρόπος να μειώσουμε τις πιθανότητες μετάδοσης του COVID-19.

  • 8/2/2021

O Varghese Mathai εργάζεται ως φυσικός στο πανεπιστήμιο του Άμερστ, στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έχοντας ειδικευθεί στη ροή των υγρών και των αερίων στην ατμόσφαιρα.

Αξιοποιώντας μάλιστα την ειδίκευσή του αυτή, πραγματοποίησε μια μελέτη που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου και να αναζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες μετάδοσης ενός ιού -στην προκειμένη περίπτωση του κορωνοϊού- μέσα στον θάλαμο επιβατών.

Σύμφωνα με τον Varghese Mathai, κλειδί για τον περιορισμό των πιθανοτήτων μετάδοσης ενός ιού μέσα στο αυτοκίνητο είναι ο σωστός αερισμός.

Αυτός μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Είτε ανοίγοντας τον κλιματισμό του αυτοκινήτου και επιλέγοντας ο αέρας να εισέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον είτε διατηρώντας ανοικτά τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

Στη δεύτερη περίπτωση, η βέλτιστη πρακτική είναι να μείνουν και τα τέσσερα παράθυρα ανοικτά, ωστόσο, αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καλύτερος αερισμός του θαλάμου επιβατών επιτυγχάνεται διατηρώντας ανοικτά ένα παράθυρο στην μπροστινή σειρά καθισμάτων και ένα στην πίσω.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο φρέσκος αέρας εισέρχεται από το πίσω παράθυρο στροβιλίζεται πίσω από τα κεφάλια των πίσω επιβατών και εξέρχεται από το μπροστινό παράθυρο.

Έτσι επιτυγχάνεται η απομάκρυνση των αιρούμενων μικροσωματιδίων και των σταγονιδίων που ενδεχομένως να μεταφέρουν ιικό φορτίο.

Αντιθέτως, δεν είναι τόσο αποτελεσματική η χρήση διαχωριστικών επιφανειών που συνήθως συναντάμε στον θάλαμο επιβατών ταξί, καθώς δεν απομονώνουν πλήρως την μπροστινή από την πίσω σειρά καθισμάτων και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο μετάδοσης ενός ιού.  

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους. Σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον και σε «πραγματικές» συνθήκες με την απελευθέρωση αερίων στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου τα οποία κατέδειξαν τη ροή που ακολουθούν τα αιρούμενα σωματίδια.