Πόσο φιλικά προς το περιβάλλον είναι πραγματικά τα plug-in hybrid;


Τα PHEV παρουσιάζονται ως το ενδιάμεσο βήμα για τη μετάβαση από τα βενζινοκίνητα στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο η Ε.Ε. λαμβάνει δράση, καθώς αποδεικνύεται ότι τα plug-in hybrid δεν είναι και τόσο φιλικά προς το περιβάλλον.

  • 12/7/2022

Τα plug-in hybrid είναι θεωρητικά τα μοντέλα που θα επιτρέψουν τη μετάβαση από τα βενζινοκίνητα στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα. Στην πραγματικότητα όμως, οι χρήστες δεν αξιοποιούν τον ηλεκτροκινητήρα όπως θα αναμενόταν, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κάνοντας τα PHEV να μην είναι τόσο φιλικά προς το περιβάλλον όσο αναμένεται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινώντας το 2025, σκοπεύει να αυστηροποιήσει τον τρόπο που υπολογίζονται οι εκπομπές των PHEV, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πραγματικών στόχων.

Σε μία πρόσφατη έρευνά που έκανε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Καθαρής Μετακίνησης (ICCT) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι η πραγματική μέση κατανάλωση πολλών PHEV είναι 3-5 φορές μεγαλύτερη από αυτή που έχει εγκριθεί για την κυκλοφορία τους.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η μέση κατανάλωση στην Ευρώπη κυμαίνεται από 4.0-4.4 l/100 km, σε αντίθεση με τα εγκεκριμένα επίπεδα κατανάλωσης που βρίσκονται γύρω στo 1.7 l/100 km. Κάτι τέτοιο επιφέρει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών επιπέδων εκπομπών CO2, που ανέρχονται στα 90-105 γραμμάρια CO2/km και αυτών που αναφέρονται στην έγκριση των οχημάτων, που είναι μόλις 37-39 γραμμάρια CO2/km.

Η διαδικασία έγκρισης των PHEV πρόκειται να αλλάξει μετά το 2025, με τα μέτρα που λαμβάνονται να αυστηροποιούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η απόκλιση μεταξύ των πραγματικών και των εγκεκριμένων τιμών εκπομπών CO2 και κατανάλωσης.

Η Ευρώπη χρησιμοποιεί αισθητήρες κατανάλωσης σε όλα τα νέα οχήματα από τον Ιανουάριο του 2021, επιτρέποντας την ευκολότερη επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων. Η νέα διαδικασία έγκρισης θα αναγκάσει τα PHEV με μεγαλύτερη μέση κατανάλωση να αποσύρονται από τα αγοραστικά κίνητρα που απολαμβάνουν με την τρέχουσα διαδικασία, σαν να ήταν ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό έχει ήδη αρχίσει να γίνεται σε κάποιες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

Αυτό ενδεχομένως να ωθήσει τα plug-in hybrid στην ολοκληρωτική απόσυρση, υπέρ των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία έχουν εξ ορισμού πολύ χαμηλότερες εκπομπές CO2, αναγκάζοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες να βασίζονται περισσότερο σε αυτά.