Βήμα-Βήμα η διαδικασία κατάθεσης πινακίδων για να αποφύγετε τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιση και τεκμήρια


ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΟΣΤΗ. ΠΟΤΕ ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΠΟΙΑ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 • 19/12/2019

Η κατάθεση των πινακίδων είναι ο ένας και μοναδικός τρόπος για τον ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που αδυνατεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Ιδίως, τα τελευταία χρόνια της κρίσης, πολύ ήταν εκείνοι που αξιοποίησαν στο έπακρο αυτή τη δυνατότητα που δίνει η φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουν και την… εκποίησή του στην αγορά των μεταχειρισμένων. Φαινόμενο που κυρίως παρατηρήθηκε στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.

Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή θέτοντας σε καθεστώς «ακινησίας» με την κατάθεση των πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. κάποιος το ΙΧ του, εκτός από τα τέλη κυκλοφορίας «γλυτώνει» και από τα τεκμήρια, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και ότι άλλο συνεπάγεται για ένα αυτοκίνητο που έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας (απαλλαγή από  ασφάλιστρα, τεχνικό έλεγχο, αλλά και από ετήσια κόστη συντήρησης).

Θα πρέπει όμως να έχει σε δικό του χώρο στάθμευσης το αυτοκίνητο για το διάστημα που  είναι σε «ακινησία» και όχι παρανόμως σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο…

Ποια είναι η ακριβής διαδικασία, πότε εκπνέει η ημερομηνία κατάθεσης πινακίδων

Όσοι ΙΧήδες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στα παραπάνω κόστη, θα πρέπει έως τις 31-12-2019 να υποβάλουν δηλώσεις «ακινησίας» και να καταθέσουν τις πινακίδες και τις άδειες κυκλοφορίας στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Με την κατάθεση των πινακίδων μαζί με την απαλλαγή από την καταβολή τελών  κυκλοφορίας, αίρετε και η υποχρέωση της υποχρεωτικής ασφάλισης του οχήματος και του ΚΤΕΟ.

Προσοχή, στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν όλες οι επιβαρρύνσεις.

Υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 31-12-2019 μπορούν να κάνουν:

α) Οι φορολογούμενοι που κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά για να απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2020.

β) Οι φορολογούμενοι που κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών για να απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2020. Επιπλέον, όσοι εξ’ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα από την 1η-1-2010 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας για το έτος 2020. Θα γλιτώσουν δηλαδή επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.

γ) Οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού για να γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2020. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2021 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους.

Βήμα-Βήμα η διαδικασία. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για τη δήλωση «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων του ΙΧ αυτοκινήτου στη Δ.Ο.Υ. πρέπει να προσκομιστεί:

 1. Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Οι πινακίδες κυκλοφορίας
 3. Φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού του 2019 (του φορολογικού έτους 2018), από όπου πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
 4. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2019
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία πρέπει α) να αναφέρεται ότι η ακινητοποίηση του οχήματος γίνεται σε κλειστό ιδιωτικό χώρο, β) να αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος
 6. Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο προσερχόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Επιπλέον, ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει δήλωση ακινησίας στην οποία θα αναγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επώνυμο ή επωνυμία
 • Όνομα
 • Όνομα πατρός
 • Επάγγελμα
 • ΑΦΜ
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 • Είδος και χρήση (ΙΧ, επαγγελματικό κλπ)
 • Τόπο ακινησίας
 • Περιφέρεια αστυνομικού τμήματος
 • Ημερομηνία έναρξης ακινησίας
 • Λόγους που προκάλεσαν την ακινησία

Οι πινακίδες παραμένουν στην Δ.Ο.Υ. για χρονικό διάστημα δύο ετών. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι πινακίδες καταστρέφονται.

Σημειώνεται πώς, για το 2020 δεν έχει νομοθετηθεί από το ΥΠΟΙΚ η δυνατότητα τελών κυκλοφορίας «με τον μήνα», όπως ίσχυσε τα δύο προηγούμενα χρόνια.