Δίπλωμα οδήγησης: Ξεχάστε τα χαρτιά και τις κάρτες – Έρχεται η ψηφιακή εκδοχή


Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να φέρει τα ψηφιακά διπλώματα οδήγησης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού στους ΚΟΚ των χωρών και της ψηφιοποίησης των μέσων.

  • ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΑΡΙΛΗ ΠΙΝΙΑΤΑΡΟ
  • 8/3/2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σύνολο προτάσεων που θα φέρουν αλλαγές στον ΚΟΚ, μία εκ των οποίων αναμένεται να είναι κι η ψηφιοποίηση των διπλωμάτων οδήγησης.

Όπως αναφέρει η ιρλανδική εφημερίδα The Journal, πρόκειται για μία ριζική κι ιδιαίτερα σημαντική αλλαγή, η οποία όμως θα «απλουστεύσει την αναγνώριση των διπλωμάτων οδήγησης ανάμεσα στα κράτη μέλη,» όπως και θα κάνει «την αντικατάσταση, ανανέωση ή ανταλλαγή ενός διπλώματος οδήγησης πολύ πιο εύκολη,» σύμφωνα με την Επιτροπή.

Φυσικά, η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος ταυτοποίησης μπορεί να ακούγεται εύκολη, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Βασικό στάδιο προς την ψηφιοποίηση των διπλωμάτων είναι η προτυποποίηση στον τομέα της διαλειτουργικότητας, όπως και στην ασφάλεια και τις λειτουργίες ταυτοποίησης.

Αυτή η μεταβατική διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τα ψηφιακά διπλώματα οδήγησης να καθοριστούν ως προεπιλογή, μετά από μία περίοδο προσαρμογής. Αυτό δε σημαίνει ότι τα συμβατικά διπλώματα θα σταματήσουν να υπάρχουν, αφού οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν.

Η Επιτροπή σκοπεύει με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει τους κατοίκους τρίτων χωρών να οδηγήσουν στην Ευρώπη. Αυτό, γιατί πολύ συχνά, οι μετανάστες καλούνται να βγάλουν νέο δίπλωμα οδήγησης που υποστηρίζεται από την ΕΕ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η προηγούμενη οδηγική τους εμπειρία. Αυτή η δυσκολία έρχεται να ξεπεραστεί, έως και εξαλειφθεί, ώστε οι πολίτες που μετακομίζουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα, από μία τρίτη, δε χρειάζεται να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις ή εκπαίδευση, προκειμένου να λάβουν δίπλωμα οδήγησης από την ΕΕ.

Άλλες προτάσεις της Επιτροπής, που επίσης υπάγονται στο ίδιο οδηγικό πλαίσιο, αφορούν την ανανέωση του τρόπου εξέτασης των νέων οδηγών, όπως και την επιβολή μιας διετούς δοκιμαστικής περιόδου για τους νέους οδηγούς. Εκτός αυτού, οι εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης θα «αξιολογούν τις γνώσεις και ικανότητες που σχετίζονται με τα εξελιγμένα συστήματα οδηγικής υποβοήθησης κι άλλες αυτοματοποιημένες τεχνολογίες.»