Επίσημο: Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες


Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΝΑ ΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ.

  • 1/7/2020

Η συγκεκριμένη διάταξη ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Διευκρινίζουμε ότι το μέτρο που επιτρέπει την αναλογική πληρωμή τελών κυκλοφορίας, βάσει του χρονικού διαστήματος χρήσης ενός οχήματος ή μοτοσυκλέτας για το οποίο αίρεται η ακινησία του, δεν έχει ισχύ ακόμα αλλά θα εφαρμοστεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 32 του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, αναγράφεται:

«Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2020 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας, ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, με καταβολή τόσων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα όσων και οι μήνες για τους οποίους αίρεται η ακινησία. Επιπλέον, ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

»Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας χωρίς καμία περαιτέρω προσαύξηση. Ειδικότερα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διάταξη διαφοροποιείται από ανάλογες εξαιρετικές ρυθμίσεις προηγούμενων ετών με τις οποίες προβλεπόταν η καταβολή των αναλογούντων στο χρονικό διάστημα άρσης της ακινησίας τελών κυκλοφορίας προσαυξημένων κατά περίπτωση, κατά ένα ή δύο δωδέκατα των ετήσιων τελών.

»Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2020, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

»Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνονται οι πολίτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα οχήματά τους για διάστημα μικρότερο του έτους ενώ ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση εσόδων από την άρση ακινησίας οχημάτων για τα οποία δεν θα καταβάλλονταν τέλη κυκλοφορίας».