Κινούμαι Ηλεκτρικά: Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά


Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» ανοίγει στις 24 Αυγούστου. Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

  • Μιχαλης Κατωποδης
  • 31/7/2020

Η επιδότηση που μπορεί κανείς να ζητήσει, είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, είτε ακόμα και νομικά πρόσωπα, αναμένεται να δώσει μία ώθηση στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Το κέρδος που μπορεί να έχει κάποιος ιδιώτης, ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξει, το έχουμε υπολογίσει για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της Ελληνικής αγοράς και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Ποια όμως είναι η διαδικασία αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και τι δικαιολογητικά θα χρειαστούν; Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα kinoumeilektrika.ypen.gr. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέρχονται σε αυτή, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους από το taxis net. Το όλο περιβάλλον είναι πολύ φιλικό και υπάρχουν ορισμένα πεδία που μπορεί κανείς να συμπληρώσει εύκολα, με τα ζητούμενα από το πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά στοιχεία του χρήστη θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. Αυτός θα επιλέγει την κατηγορία οχήματος, το μοντέλο (μέσα από ένα drop down menu), θα τσεκάρει το σχετικό πεδίο εάν έχει να αποσύρει κάποιο παλαιό όχημα και αντίστοιχα θα δηλώνει εάν επιθυμεί να αγοράσει οικιακό φορτιστή. Αμέσως μετά, θα καλείται να ανεβάσει σε μορφή pdf τα σχετικά δικαιολογητικά, που ακολουθούν.

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr)

γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου,

δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.

ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.

στ. Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης

ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους.

η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας/συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης) ,

θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)

ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων.

Από την πλευρά του προγράμματος, η αποδοχή της αίτησης θα πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών. Ο ωφελούμενος θα ενημερώνεται κατόπιν με ηλεκτρονικό μήνυμα και θα έχει στη διάθεσή του διάστημα 6 μηνών να προχωρήσει με την αγορά. Καταθέτοντας τα παραστατικά της αγοράς, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πιστώνεται με το ποσό της επιδότησης. Εάν πάλι δεν προχωρήσει με την αγορά, με την πάροδο του εξαμήνου, θα απεντάσσεται από το πρόγραμμα και τη θέση του θα παίρνει ο επόμενος ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες, από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου θα υπάρχει help desk με πέντε τηλεφωνικές γραμμές, καθώς και η δυνατότητα αποστολής ερωτήσεων πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr. Ο στόχος είναι όλα τα ερωτήματα να απαντώνται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για τη διευκόλυνση του κοινού.