Μεταβίβαση αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία


Μάθετε τα πάντα για το πώς θα μπορέσετε εύκολα, αξιόπιστα και χωρίς ταλαιπωρία να ολοκληρώστε τη μεταβίβαση ΙΧ και ΜΟΤΟ. Βήμα-βήμα η διαδικασία.

  • 7/10/2021

Μια πολύπλοκη διαδικασία είναι η μεταβίβαση ενός αυτοκινήτου στον νέο του ιδιοκτήτη, με τα μέτρα περιορισμού της Covid-19 να την έχουν κάνει ακόμη δυσκολότερη.

Εν αναμονή της έναρξης ηλεκτρονικής διαδικασίας μεταβίβασης ΙΧ και μοτοσυκλετών που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση πρόσφατα, το… χαρτοβασίλειο είναι εδώ για να κάνει μια απλή διαδικασία, κυριολεκτικά βουνό!

Υπεύθυνες δηλώσεις, κόντρα υπεύθυνες δηλώσεις, υπογραφές, σφραγίδες και φυσικά, ένα σημαντικό ποσό για τα παράβολα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβιβάσεις είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας, ενώ κατάθεση δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ.

Ας δούμε πώς ολοκληρώνεται βήμα-βήμα

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (Η Αίτηση υποβάλλεται από τον Αγοραστή).
  •  Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
  • Ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και φωτοαντίγραφο.
  • Αποδεικτικό καταβολής τέλους έκδοσης Άδειας και τέλους Μεταβίβασης οχήματος.
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) αν ο πωλητής χρωστούσε το όχημα.
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος «printscreen» με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  • Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής). Σε περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλων αντίστοιχων εγγράφων (Άρθρο 3, Ν.2690/99).
  • Για την απόδειξη της ταυτότητας Νομικού προσώπου απαιτείται: Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεις του με σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Για τις Α.Ε. προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ για τη σύσταση και την ισχύουσα εκπροσώπησή της.

Η διαδικασία μεταβίβασης και πότε ολοκληρώνεται

Σύμφωνα με άρθρο 16 του ν. 2753/1999, την αριθμ Β οικ.Β/οικ.37420/952/99 και αριθμ. Α-οικ.79847/5574/3-1-2001 εγκυκλίους, η μεταβίβαση ΕΙΧ/ΔΙΧ συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών (πωλητή, αγοραστή), η οποία καταχωρείται, με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και υλοποιείται με την υπογραφή πωλητή -αγοραστή επί της άδειας κυκλοφορίας ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου.

Αν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη (πωλητής ή αγοραστής) απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση η οποία μπορεί να συντάσσεται στο παρόν ή άλλο έντυπο να έχει θεωρηθεί νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής και να αναγράφει ρητά την εντολή πώλησης ή αγοράς και τον αριθμό κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος.

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, πωλητής και αγοραστής ανταλλάσσουν υπεύθυνες δηλώσεις αναγράφοντας το ποσό της αγοράς, ώστε να το υποβάλλουν στην εφορία.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεταβίβασης είναι, συνήθως, 3 μέρες, εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών έχει γίνει στις υπηρεσίες της περιφέρειας, ενώ καθυστερεί περισσότερο εάν η διαδικασία έχει γίνει στα ΚΕΠ.

Στο διάστημα αυτό ο αγοραστής μπορεί να κινεί νόμιμα και να ασφαλίσει το όχημα το οποίο έχει περάσει στην κατοχή του, με την σφραγισμένη από το υπουργείο φωτοτυπία της άδειας, μέχρι να παραλάβει την πρωτότυπη και να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται τυπικά μόνο εφόσον ελεγχθούν τα εκ του νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη ή του νέου κατόχου και όχι με την κατάθεση της αίτησης στο ΚΕΠ.

Σημειώνεται πώς, λόγω περιορισμών που είναι σε ισχύ εξαιτίας του κορονοϊού, θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπηρεσίες για κλείσιμο ραντεβού.

Κόστος μεταβίβασης

Για μεταβίβαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επιβάλλεται τέλος μεταβίβασης οχήματος και τέλος αδείας , σύμφωνα με τις πιο κάτω διακρίσεις:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα

Κατηγορία Κινητήρα σε κυβικά εκατοστά.

Κυβικά εκατοστά

Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)

Τέλος αδείας (σε ευρώ)

Σύνολο (σε ευρώ)

έως – 400

30

75

105

401 – 800

45

75

120

801 – 1300

60

75

135

1301 – 1600

90

75

165

1601 – 1900

120

75

195

1901 – 2500

145

75

220

2501 και άνω

205

75

280

β) Μοτοσυκλέτες κάθε κατηγορίας

Κυβικά εκατοστά

Τέλος μεταβίβασης (σε ευρώ)

Τέλος αδείας (σε ευρώ)

Σύνολο (σε ευρώ)

51 – 400

30

9

39

401 – 800

45

9

54

801 – 1300

60

9

69

1301 – 1600

90

9

99

1601 – 1900

120

9

129

1901 – 2500

145

9

154

2501 και άνω

205

9

214

Τα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις συμβεβλημένες τράπεζες με κατάθεση στον αντίστοιχο αριθμό λογαριασμού της κάθε Περιφέρειας.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα με τον αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας, ο οποίος θα σας πει το συνολικό ποσό της μεταβίβασης και τον αριθμό λογαριασμού στις συμβεβλημένες τράπεζες. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία.

Σημείωση: Η μεταβίβαση οχημάτων από εταιρείες επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του τέλους αδείας των 75€.

Διαβάστε ακόμη: Νέες τιμές ΙΧ και Τέλη Κυκλοφορίας: Πατήστε ΕΔΩ