ΚΤΕΟ στα καινούρια αυτοκίνητα: Πότε περνούν, τι ισχύει με τις κάρτες καυσαερίων


Πότε πρέπει να περάσουν πρώτη φορά από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) τα καινούργια αυτοκίνητα και να εκδώσουν κάρτα καυσαερίων.

  • 1/11/2021

Υποχρεωτικός είναι ο τεχνικός έλεγχος από τα ΚΤΕΟ όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να πιστοποιείται η καταλληλόλητά τους για ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα όχημα πρέπει να περάσει από Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου 4 χρόνια μετά από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας στην ελληνική επικράτεια.

Κάτι που σημαίνει πώς εάν στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται πώς έχει ταξινομηθεί την 1η Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να περάσει από έλεγχο την 1η Ιανουαρίου 2025, ενώ παρέχεται η δυνατότητα να κλειστεί ραντεβού νωρίτερα ή έως και μια εβδομάδα αργότερα και όχι απαραίτητα τη μέρα της επετείου.

Μετά τον πρώτο έλεγχο, όλα τα αυτοκίνητα περνάνε από ΚΤΕΟ κάθε δύο χρόνια.

Κάρτα καυσαερίων

Η κάρτα καυσαερίων εκδίδεται κάθε χρόνο, ωστόσο τη χρονιά που θα περάσει το όχημα από ΚΤΕΟ δεν χρειάζεται να εκδοθεί καθώς καλύπτεται από αυτόν το έλεγχο.

Συνεπώς, για όλες τις υπόλοιπες χρονιές πρέπει να εκδίδεται κανονικά.