1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Διαδικτυακό Συνέδριο - Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας


Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Διεθνούς  Διεπιστημονικού Διαδικτυακού Συνεδρίου: Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας (ΚτΚ), το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου από τις 29 έως και 31 Μαΐου 2020.

  • 9/6/2020

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC), το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), τις Πρότυπες Σχολές Ζωγράφος (ZDrA) και την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).

Επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, δάσκαλοι οδήγησης και μηχανικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ειδικευμένοι σε αντικείμενα που καλύπτουν όλο το φάσμα της κινητικότητας, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και των υπηρεσιών διάσωσης, ένωσαν  τις δυνάμεις τους και κατέθεσαν γνώση, εμπειρία, προσδοκίες, ακόμη και ενστάσεις βασισμένες πάντα στη δράση τους στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Παράλληλα, η έλλειψη της φυσικής παρουσίας και της άμεσης επαφής των συμμετεχόντων, όχι μόνο δεν εμπόδισε την αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων, αλλά επέτρεψε την ασφαλή επαφή με φλέγοντα ζητήματα της ΚτΚ, προς μια ολοκληρωμένη θεώρηση των παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα.

Έτσι, το συνέδριο δεν αποτέλεσε μόνο ένα αποθετήριο εργασιών και ιδεών, αλλά μετασχηματίστηκε και σε εργαστήριο παραγωγής εποικοδομητικών προτάσεων, απευθυνόμενων προς κάθε αρμόδιο κρατικό ή άλλο φορέα και υπηρεσία. Μέσα από τις εκάστοτε τοποθετήσεις, έγινε αισθητή η προσπάθεια να "αφυπνισθούν συνειδήσεις" σε σχέση με καίρια ζητήματα, όπως είναι τα τροχαία συμβάντα, η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η διαμόρφωση ενός νέου κυκλοφοριακού τοπίου, όπου ο δρόμος θα είναι φίλος και δάσκαλος (και όχι εν δυνάμει εχθρός).

Απαντώντας στην "αγωνία" των κοινωνιών απέναντι στην μελλοντική κινητικότητα των πόλεων στο πλαίσιο της κλιματικής απορρύθμισης, τα συμπεράσματα του συνεδρίου έρχονται να απευθύνουν έκκληση  προς όλους, με οποιοδήποτε τρόπο, εμπλεκομένους στην διαμόρφωση κουλτούρας κινητικότητας:

-Να αποτελέσει στο εξής η Ανθρωποκεντρική Μηχανική τον πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό για την αναμόρφωση των πόλεων.

-Ο άνθρωπος ως μονάδα να εγγράφεται ως ένα στοιχείο της κοινωνικότητας της πόλης και ο ίδιος ο δρόμος να μην αποτελεί έναν αγωγό κυκλοφορίας, αλλά ένα σημείο στάσης και προορισμού!

-Τα οχήματα και οι υποδομές να αποτελούν την εξέλιξη και την απαίτηση της σύγχρονης πραγματικότητας.

-Η κουλτούρα μετακίνησης και κινητικότητας να πάρει μια διαφορετική μορφή, ανάλογη προς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

-Η εκπαίδευση προς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας,  να αποτελέσει πολλαπλασιαστή όλης της παραπάνω προσπάθειας.

Με τη βεβαιότητα πως ένα διεπιστημονικό συνέδριο που αρχίζει δεν τελειώνει ποτέ, καθώς δεν αποτελεί έναν απλό πολλαπλασιαστή επιστημονικών τομέων, αλλά καρτεσιανό γινόμενο αυτών, μπορούμε να βεβαιώσουμε την κοινότητα πως η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με νέες ιδέες, προτάσεις και προσεγγίσεις για τη Κοινωνία της Κυκλοφορίας στο επόμενο διάστημα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του συνεδρίου θα ανακοινωθούν σε ειδική εσπερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ