Μπορούν οι μπαταρίες υδρογόνου να αποτελέσουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης;


Έρευνες δείχνουν ότι οι μπαταρίες υδρογόνου μπορούν να αποτελέσουν μία πολύ πιθανή επιλογή, όσον αφορά την τροφοδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων του κοντινού μέλλοντος.

  • 18/7/2022

Η Ευρώπη φαίνεται να μην είναι έτοιμη για πλήρη εξηλεκτρισμό, καθώς οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δε θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το αυτό το σενάριο, τουλάχιστον με ότι ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Κατάλυσης του Leibniz όμως, οι μπαταρίες υδρογόνου μπορούν να αποτελέσουν πραγματική και πολύ πιθανή επιλογή, όσον αφορά την τροφοδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων του -κοντινού- μέλλοντος.

Στις μπαταρίες υδρογόνου που κατασκευάζονται ήδη, το υδρογόνο αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές, υπό πίεση 700 bar, ενώ το τμήμα ερευνών του Ινστιτούτου υποστηρίζει ότι το υδρογόνο είναι δυνατόν να αποθηκεύεται μέσα στην μπαταρία σε υγρή μορφή στους -253º C. Λέγεται ότι οι μπαταρίες υδρογόνου μπορούν να επαναφορτίζουν ακριβώς όπως μία ηλεκτρική μπαταρία, όπως φαίνεται παρακάτω:

Ο Matthias Beller, διοικητής του Ινστιτούτου Κατάλυσης, εξηγεί ότι οι δεξαμενές των μπαταριών γεμίζουν πρώτα με διοξείδιο του άνθρακα, πριν γίνει η εισαγωγή του υδρογόνου, ο οποίος αποδεσμεύεται ανάλογα με τις ανάγκες της κυψέλης καυσίμου, χάρη σε μία αντίδραση μεταξύ αμινοξέων και μαγγανίου, που δρα ως καταλύτης.

Μία πολύ πρωτοποριακή μέθοδος έχει αναπτυχθεί για την αξιοποίηση του υδρογόνου, που φαίνεται να έχει πολλές εφαρμογές, με κύριες αυτές της τροφοδότησης κυψελών καυσίμου οχημάτων. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι μπαταρίες υδρογόνου θα μπορούν να προσφέρουν αυτονομία έως και 1.000 km, παρόμοια με αυτή πολλών ντίζελ φορτηγών.