Άνοιξε η πλατφόρμα για την καταχώριση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων – Αναλυτικά η διαδικασία


Στον «αέρα» το ηλεκτρονικό Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων το οποίο πρέπει να συμπληρώνουν οι εισαγωγείς, έμποροι και ιδιώτες, των κατηγοριών Μ και Ν.

 • 17/1/2023

Το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α΄ 40), μπαίνει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με τη λειτουργία του ΜΕΜΟ, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά πλέον το ζήτημα των αθρόων εισαγωγών μεταχειρισμένων οχημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και βελτιστοποιείται το σύστημα ελέγχου.

Ειδικότερα, με την νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα τηρούνται όλα τα στοιχεία εισαγωγής και πρώτης ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας να έχουν άμεση και διαρκή πρόσβαση και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους και επαληθεύσεις.

Παράλληλα, το ΜΕΜΟ προσφέρει τη δυνατότητα δειγματοληπτικής επαλήθευσης της γνησιότητας των στοιχείων των οχημάτων που υποβάλουν οι εισαγωγείς, καθιστώντας δυνατή τη διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων από τους επίσημους αντιπροσώπους.

Με την εφαρμογή του ΜΕΜΟ, επιτυγχάνεται ένας διττός στόχος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρώτον, διευκολύνεται η εξυγίανση της αγοράς, μέσα από τη δυνατότητα κεντρικής εποπτείας και τον έλεγχο των εισαγόμενων  μεταχειρισμένων οχημάτων, ώστε να εξαλειφθεί η διάθεση των οχημάτων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό (π.χ. τρακαρισμένα οχήματα, οχήματα με αλλοιωμένο μετρητή χιλιομέτρων κλπ.).

Δεύτερον, βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς θα εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα οχήματα που θα τίθενται σε κυκλοφορία θα τηρούν τη σχετική νομοθεσία περί εκπομπών ρύπων.

Συνεπώς εφεξής οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ και Ν, υποχρεούνται να εισέρχονται, εντός των τιθέμενων προθεσμιών του παρακάτω Πίνακα, στον ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο https://memo.yme.gov.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β΄ 1183) υ.α. (Α.Δ.Α.:675Η465ΧΘΞ-Τ5Μ), ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:

Εισαγωγείς οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν

Ημερομηνία έναρξης υποχρέωσης καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο

Προθεσμία καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. από 30/12/2022 έως και 27/02/2023

Προθεσμία καταχώρησης στο Μ.Ε.Μ.Ο. από 28/02/2023 και εφεξής

16/01/2023

Έως σαράντα (40) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας

Έως είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας

Αρχικό περιβάλλον Εφαρμογής

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα συνδέονται στην υπηρεσία μετά από αυθεντικοποίηση μέσω του taxisnet λογαριασμού τους. Χρησιμοποιείστε το κουμπί “Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet” προκειμένου να ανακατευθυνθείτε στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου θα εισάγεται τους κωδικούς σας για το taxisnet για να εισέλθετε στην εφαρμογή.

Δείτε βήμα-βήμα πως θα καταχωρήσετε το εισαγόμενο όχημα πατώντας εδώ.

Αυτά είναι τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν:

 • Αριθμός πλαισίου, με βάση το πιστοποιητικό ταξινόμησης
 • Μάρκα
 • Μοντέλο
 • Τύπος οχήματος
 • Παραλλαγή
 • Έκδοση
 • Είδος καυσίμου ή πηγή ενέργειας
 • Κυβισμός κινητήρα (ή kW στα ηλεκτρικά οχήματα)
 • Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος (αφορά τις κατηγορίες οχημάτων Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2, Ο3)
 • Θέσεις καθημένων
 • Αντιρρυπαντική τεχνολογία
 • Ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή
 • Σταθμισμένες και συνδυασμένες εκπομπές CO2 (υποχρεωτικό για κατηγορίες Μ1 & Ν1)
 • Ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή
 • Αριθμός καταχώρησης και ημερομηνία υποβολής ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος)
 • Αριθμός καταχώρησης και ημερομηνία πιστοποιητικού ταξινόμησης
 • Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα
 • Εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας
 • Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή άλλης πηγής με πληροφορίες εξοπλισμού που κατατέθηκε στο τελωνείο
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου στην αλλοδαπή που κατατέθηκε για την ταξινόμηση στην Ελληνική Αρχή ταξινόμησης.
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (ή σχετική βεβαίωση)
 • Παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα
 • Διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας στην αλλοδαπή
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης από τελωνείο

Γενικοί κανόνες επικύρωσης:

 • Οι οριστικά υποβεβλημένες αιτήσεις δεν μπορούν να επεξεργαστούν
 • Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία σε αίτηση άλλου χρήστη