Αύξηση φορολογίας των diesel στη χώρα μας προτείνει ο ΟΟΣΑ


O Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σε έκθεσή του συστήνει κατηγορηματικά τη μεγαλύτερη φορολόγηση των πετρελαιοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας τα οποία αποκτήθηκαν μεταξύ 2009-2019.

  • ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ, ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟ.
  • 7/10/2020

Σε έκθεση που υπέβαλε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναφορικά με την αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας για τη δεκαετία 2009-2019, προτείνεται μεταξύ άλλων και η αύξηση στη φορολόγηση των οχημάτων με κινητήρα ντίζελ που κυκλοφορούν στη χώρα μας και τα οποία αποκτήθηκαν τη δεκαετία 2009-2019. Η πρόταση έχει τη μορφή ξεκάθαρης σύστασης και αφορά στην προσπάθεια να μειωθούν τόσο οι εκπεμπόμενοι ρύποι όσο και η διαφορά φορολόγησης και τιμής πώλησης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Βάσει όσων δήλωσε ο κ. Rodolfo Lacy, Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα πρέπει να λάβει αυστηρότερα μέτρα για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, επιβατικά και επαγγελματικά. Ο λόγος είναι ότι –βάσει των επίσημων μετρήσεων– το επίπεδο εκπομπής ρύπων και μικροσωματιδίων στη χώρα μας είναι υψηλό. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση πριν το τέλος της αντίστοιχης λίστας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην έκθεση προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης των πετρελαιοκίνητων οχημάτων στο κέντρο των μεγάλων πόλεων της χώρας μας, αλλά και της νομοθέτησης «πράσινων» διοδίων» για τα οχήματα που εκπέμπουν αυξημένους ρύπους και πληρωμής του αντίστοιχου αντιτίμου στα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά με το επίπεδο εκπομπής. Συγκεκριμένα, στην έκθεση συστήνεται η «διαφοροποίηση του τέλους κυκλοφορίας σύμφωνα με τα όρια εκπομπών ρύπων πέραν του διοξειδίου του άνθρακα έως ότου το κόστος των διοδίων συνδεθεί με τα επίπεδα εκπομπών ρύπων των οχημάτων».

Προς το παρόν, η Ελλάδα δεν έχει βρει τρόπο να εφαρμόσει φορολογικά και πρακτικά το νέο πρωτόκολλο «WLTP», το οποίο θα ισχύσει από την πρώτη ημέρα του 2021 και το οποίο αναμένεται να επιφέρει αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας των περισσότερων οχημάτων, λόγω των αυστηρότερων ορίων που εμπεριέχει για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, στην έκθεση του ΟΟΣΑ προτείνεται η εναρμόνιση των κανονισμών για όλα τα οχήματα και να πάψει ο διαχωρισμός μεταξύ παλαιών και νεότερων που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα, αναφέρεται ότι το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει συνέβαλε στην προσθήκη στον κυκλοφορούντα στόλο αυτοκινήτων στη χώρα μας πολλών μεταχειρισμένων οχημάτων και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί ως τώρα για την ανανέωση του στόλου παλαιών αυτοκινήτων δεν είναι επαρκή. Ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα είναι 15 χρόνια και των φορτηγών 20 χρόνια.