“Δικαίωμα” στην φόρτιση στο σπίτι και στη δουλειά ζητούν οι T&E και ACEA


O Οργανισμός Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Ε.Ε. και η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, ACEA, ζητούν περισσότερα σημεία φόρτισης εκεί που έχουν μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή στο σπίτι και τους χώρους εργασίας.

  • 29/11/2021

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δρόμο. Εάν θέλει να κάνει πράξη την πλήρη μετάβαση της στην βιώσιμη μετακίνηση και την ηλεκτροκίνηση πρέπει να βελτιώσει τις διαθέσιμες υποδομές φόρτισης για όλους εκεί που έχουν περισσότερη σημασία. Και αυτό είναι απλά στο σπίτι και στο χώρο εργασίας.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Transport & Environment και η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, ACEA, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπροστά της την ιδανική ευκαιρία για να βελτιώσει την υποδομή φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Η επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μετάβασης σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Ως μέρος της δέσμης μέτρων «Fit for 55» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή πρότεινε τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων με επίκεντρο την ανάπτυξη υποδομής φόρτισης και ανεφοδιασμού για δημόσια χρήση.

Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι πάνω από το 90% της φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων πραγματοποιείται σε ιδιωτικά σημεία φόρτισης, η βελτίωση της Οδηγίας EPBD θα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων στον τομέα των μεταφορών. Η T&E και ο ACEA ζητούν ουσιαστικά το «δικαίωμα στην πρίζα» για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η νομοθετική ρύθμιση για αυτό θα δημιουργούσε τη νομική βάση σε όλα τα κράτη μέλη ώστε όλοι οι οδηγοί να μπορούν να εγκαταστήσουν έναν φορτιστή (συνήθως με δικό τους κόστος) όταν αγοράζουν ή μισθώνουν ένα ηλεκτρικό όχημα. Τα κράτη μέλη όπως τονίζεται, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η χρονική καθυστέρηση μεταξύ της αίτησης για ένα φορτιστή και της εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Η επιστολή της Τ&Ε και του ACEA ζητά επίσης από την Ε.Ε. και την αναθεωρημένη Οδηγία EPBD να ορίσει ελάχιστες απαιτήσεις για την καλωδίωση των χώρων στάθμευσης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια κατοικιών και μη. Ο νόμος θα πρέπει επίσης να ορίσει έναν ελάχιστο αριθμό σημείων φόρτισης για κτίρια οικιστικά και μη με περισσότερες από 10 θέσεις στάθμευσης, (προτείνει ως ελάχιστο τον ένα φορτιστή μέχρι το 2025 και τρεις το 2030), όπως υποστηρίζουν οι Τ&Ε και ACEA. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτει τη χρέωση σε ιδιωτικές αποθήκες και κόμβους εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) για επαγγελματικά van και φορτηγά.

Οι Τ&Ε και ο ACEA υποστηρίζουν ότι οι ροές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως το InvestEU και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εγκατάστασης υποδομών φόρτισης στο σπίτι και στο χώρο εργασίας.