Νέες πινακίδες για ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες (photos)


Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τα ιστορικά οχήματα, τόσο αναφορικά με τη χορήγηση των πινακίδων κυκλοφορίας τους όσο και για τη διαδικασία του τεχνικού τους ελέγχου.

 • 17/11/2022

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης των πινακίδων κυκλοφορίας για τα ιστορικά αυτοκίνητα και τις ιστορικές μοτοσικλέτες, με βάση την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Εκτός από τη διαδικασία χορήγησης των στοιχείων κυκλοφορίας αυτών των οχημάτων, με άλλη υπουργική απόφαση προσδιορίζεται και η διαδικασία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

Πλέον, για πρώτη φορά θα χορηγούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι πινακίδες κυκλοφορίας ιστορικών οχημάτων, τα οποία θα καταγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου. Έτσι, αντικαθίσταται το ισχύον πλαίσιο χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας από ιδιωτικούς φορείς.   

Με αυτές τις αποφάσεις, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ως «όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος» ορίζεται κάθε όχημα που συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Έχει ηλικία τουλάχιστον 30 ετών από το έτος κατασκευής του
 • Ο ειδικός τύπος του δεν κατασκευάζεται πλέον
 • Από ιστορικής απόψεως συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση
 • Δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων
 • Πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών των διεθνών κανονισμών που θέτουν η Δ.Ο.Α. (Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου), η Δ.Ο.Μ. (Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας), η Δ.Ο.Π.Ο. (Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων), αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κατά περίπτωση
 • Χαρακτηρίζεται ως τέτοιο από τον φορέα χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά στον χαρακτηρισμό των οχημάτων, η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.) και η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.), οι οποίες υποδείχθηκαν από τις παραπάνω Διεθνείς Ομοσπονδίες.

Αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλλει αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας συνοδευόμενη από:

 • Βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, η οποία χορηγείται από τους παραπάνω φορείς,
 • Δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του οχήματος,
 • Αποδεικτικό σχετικά με τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 • Αποδεικτικό καταβολής τέλους αδείας

Στον αιτούντα χορηγείται έντυπο άδειας κυκλοφορίας και ζεύγος πινακίδων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα έχουν άσπρο φόντο και μπλε στοιχεία, με δύο γράμματα «ΙΟ» και ακολούθως, αρίθμηση με έναν πενταψήφιο αριθμό, βάσει των ταξινομήσεων. Στις μοτοσικλέτες, η αρίθμηση των πινακίδων αποτελείται από το γράμμα «Ι» και έναν τετραψήφιο αριθμό.

Στη σχετική Απόφαση, προβλέπεται επίσης, διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας στα ήδη κυκλοφορούντα, ιστορικού ενδιαφέροντος, οχήματα.

Όσον αφορά στον τεχνικό έλεγχο, στη σχετική ΥΑ προβλέπεται ότι τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όλων των κατηγοριών υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας, για πρώτη φορά πριν την αρχική ταξινόμηση του οχήματος.

«Μετά από πολλά χρόνια διαμορφώνεται ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό και τον τεχνικό έλεγχο των ιστορικών οχημάτων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία τους στους δρόμους της χώρας μας και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ιστορικά οχήματα θα αποκτήσουν ευκρινή στοιχεία κυκλοφορίας προκειμένου να καταστεί εφικτή και με ακρίβεια η καταμέτρησή τους, γεγονός που θα διευκολύνει και το έργο των ελεγκτικών αρχών. Βάζουμε τέρμα σε ένα άναρχο τοπίο και πλέον, οι ιδιοκτήτες των ιστορικών οχημάτων θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν σε χρήση τα αγαπημένα τους οχήματα, με σαφείς κανόνες για τον τεχνικό τους έλεγχο και τη διατήρησή τους στην κυκλοφορία», τόνισε σχετικά ο κ. Παπαδόπουλος.