Επικυρώθηκε το κλιματικό πλάνο της Volvo Cars


Όπως ανακοινώθηκε, ο ανεξάρτητος οργανισμός «SBTi» επικύρωσε το κλιματικό πλάνο της Volvo Cars για τη μείωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% στα μοντέλα της ως το 2025, σε σχέση με ό,τι ίσχυε το 1990.

  • KEIMΕΝΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ, ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟ.
  • 24/9/2020

Ο ανεξάρτητος οργανισμός «Science Based Targets initiative» («SBTi») ενέκρινε και επικύρωσε το βραχυπρόθεσμο (ως το 2025) και μακροπρόθεσμο (ως το 2040) επιτελικό σχέδιο των ανθρώπων της Volvo Cars για τη μείωση της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από όλα τα αυτοκίνητά της, αλλά όχι μόνο αυτά. Το κλιματικό πλάνο που έχει εκπονήσει η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία προβλέπει τη μείωσή του κατά 40% ως το 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο που ίσχυε το 1990. Η προσπάθεια της εταιρείας συνάδει με ό,τι έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά, αλλά και με όσα προβλέπει η λεγόμενη «Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή», η οποία υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016. Εκτός αυτής, το πλάνο της Volvo περιλαμβάνει και τον μακροπρόθεσμο στόχο να καταστεί κλιματικά ουδέτερη σε μια εικοσαετία από τώρα (σημ.: το 2040).

O Οργανισμός «SBTi» συστάθηκε το 2015 με τη σύμπραξη των αντίστοιχων «CDP» («Carbon Disclosure Project»), «WRI» («World Resources Institute») και «WWF» («World Wide Fund for Nature»). Όπως αναφέρεται, σκοπός των ανθρώπων του είναι να υποδεικνύει στις εταιρείες σαφείς τρόπους και να τις υποστηρίζει για την πραγμάτωση της «Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή». Στο σχέδιο δράσης που ανακοίνωσε η Volvo Cars προβλέπεται η μείωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την λειτουργική και παραγωγική δραστηριότητά της, όχι μόνο στα αυτοκίνητά της. Δεν αφορά μόνο στην προσπάθεια βελτιστοποίησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης και στην προσθήκη εξηλεκτρισμένων και αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην γκάμα της, αλλά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής και κατασκευαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι άνθρωποι της Volvo Cars φιλοδοξούν να μειώσουν κατά 50% τις εκπομπές εξάτμισης ανά όχημά τους, κατά 25% την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στις ευρύτερες λειτουργίες της εταιρείας, καθώς και τη μείωση κατά 25% ανά αυτοκίνητο της εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Επίσης, προβλέπεται να διευρυνθεί στο έπακρο η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών.

Η κυρία Hanna Fager, επικεφαλής Εταιρικών Λειτουργιών της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Ως πάροχος μετακίνησης, είμαστε τμήμα του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής, αλλά μπορούμε επίσης να αποτελέσουμε και μέρος της λύσης. Έχουμε ευθύνη για την ανάληψη δράσης και για αυτό τον λόγο η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Η επικύρωση των κλιματικών μας φιλοδοξιών από το “SBTi” μάς παρέχει πολύτιμη επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στη σωστή πορεία».