Νέο χαράτσι στο πετρέλαιο κίνησης


Αυξημένο κατά 0,03 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο θα διατίθεται το πετρέλαιο κίνησης στη χώρα μας σε μια προσπάθεια εξίσωσης της τιμής του με εκείνη της αμόλυβδης βενζίνης.

  • 16/11/2020

Τα καύσιμα και ειδικότερα το πετρέλαιοκίνησης επιλέχθηκε από την Κυβέρνηση για την επιβολή ενός νέου ειδικού τέλους που έχει σκοπό την ενίσχυση των πόρων οι οποίοι με τη σειρά τους προωθούν την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των νέων, φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών, όπως αυτή της ηλεκτροκίνησης

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το μέτρο αυτό που είναι μια μορφή "Ειδικού φόρου άνθρακα» (Special Carbon Tax) ήδη εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ και υπολογίζεται ότι θα ενισχύει μόνιμα τις πράσινες δράσεις κατά 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Με Υπουργική Απόφαση το ποσό θα κατανέμεται ετησίως ανάλογα με τις ανάγκες. 

Η απόφαση αυτή έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία μεταξύ άλλων παρότρυνε την ελληνική κυβέρνηση να αναθεωρήσει το καθεστώς φορολόγησης των πετρελαιοκίνητων οχημάτων και τις τιμές των διοδίων, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν τους εκλυόμενους ρύπους ώστε να τιμωρούνται τα πιο ρυπογόνα οχήματα.

Στην ίδια έκθεση γινόταν αναφορά και στη διαφορά που υπήρχε στο φορολογικό καθεστώς ανάμεσα στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης, προτείνοντας την εξίσωσή του.

Διαβάστε περισσότερα για την έκθεση του ΟΟΣΑ εδώ