Οι αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας. Πώς θα υπολογίζονται από 1η Ιανουαρίου


Από τη νέα χρονιά, μεταξύ άλλων, θα αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των καινούργιων επιβατικών αυτοκίνητων, καθώς θα εναρμονιστεί βάσει όσων ορίζονται στο καινούργιο πρωτόκολλο «WLTP».

  • KEIMENΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ, ΦΩΤ.: ΑΡΧΕΙΟ.
  • 26/11/2020
Από την πρώτη Ιανουαρίου 2021 θα εφαρμοστεί σε όλες της χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρωτόκολλο «WLTP» το οποίο θα αντικαταστήσει το «NEDC». Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας και των τελών ταξινόμησης των καινούργιων αυτοκινήτων που θα ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ε.Ε. από την 1η/1/.2021.
 
 
Έτσι, κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων».
 
 
Στο άρθρο 38 του Κεφαλαίου Β’ αυτού προβλέπεται πώς θα υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας για τα καινούργια οχήματα που θα ταξινομηθούν από την 1η/1/2021 βάσει του «WLTP», καθώς και τι θα ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας των ήδη ταξινομημένων οχημάτων από την 1η/11/2010 έως και την 31η/12/2020, τα οποία υπολογίζονται βάσει του «NEDC». 
 
Στο άρθρο 39 του ίδιου κεφαλαίου, αναφέρεται ο τρόπος που θα υπολογίζεται το τέλος ταξινόμησης στα καινούργια οχήματα από 1η/1/2021, βάσει του «WLTP».
 
 
Πώς θα υπολογίζονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας;
Το νέο πρότυπο «WLTP» («Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure») ή αλλιώς «Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων», θα αποτελεί τον κανόνα για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας στα καινούργια επιβατικά οχήματα που θα ταξινομούνται για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη Ιανουαρίου, άρα και στην Ελλάδα.
 

Αυτό θα γίνεται βάσει του αριθμού εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που αναγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και μόνον εφόσον η τιμή συμφωνεί με αυτή που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα (νόμος 2960/2001).

Επειδή το πρωτόκολλο τυποποιημένων μετρήσεων που κάνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι πιο αυστηρό πλέον –όπως επιβάλλει το «WLTP»–, οι αριθμοί αυτοί θα είναι μεγαλύτεροι από πριν για το ίδιο μοντέλο.

 
 
Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου περιλαμβάνεται ο παρακάτω πίνακας ο οποίος ενσωματώνει την κλίμακα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα και τον συντελεστή με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται κάθε φορά ο αριθμός εκπομπής διοξειδίου με αυτόν για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας από την πρώτη Ιανουαρίου 2021, στα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. 
 
Εκπομπή CO2 κατά WLTP (g/km)Συντελεστής υπολογισμού

ποσού τελών κυκλοφορίας

Από 0 - 1220
Από 123 - 1390,64
Από 140 - 1660,70
Από 167 - 2080,85
Από 209 - 2241,87
Από 225 - 2402,20
Από 241 - 2602,50
Από 261 - 2802,70
Από 281 και άνω2,85

Τι θα ισχύει για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα;

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η/11/2010 έως και την 31η/12/2020, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας βάσει διοξειδίου του άνθρακα θα γίνεται με τη χρήση συντελεστών. Η κλιμάκωσή τους υπάρχει στο παρακάτω πίνακα.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)
0 - 900
91 - 1000,90
101 - 1200,98
121 - 1401,20
141 - 1601,85
161 - 1802,45
181 - 2002,78
201 - 2503,05
Άνω των 2513,72

Πώς θα υπολογίζονται τα τέλη ταξινόμησης;

Όπως αναγράφεται στο άρθρο 39, του Κεφαλαίου Β’ του σχεδίου νόμου, τα τέλη ταξινόμησης, με βάση την ευρωπαϊκή και παγκόσμια μέθοδο μέτρησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα καινούργια επιβατικά οχήματα, θα υπολογίζονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα προοδευτικής φορολόγησης.

Αξία από (ευρώ)Αξία έως και (ευρώ)Συντελεστής (%)
014.0004%
14.00117.00026%
17.00120.00053%
20.00125.00062%
25.00130.00071%
30.001 30%