Εγκαταλελειμμένα οχήματα: Σε ποιο τηλέφωνο απευθυνόμαστε για την απομάκρυνσή τους


Πόσες μέρες διορία έχει ο κάτοχος για να πάρει πίσω το όχημά του από τη στιγμή που θα το σηκώσει ο γερανός και πόσο θα του κοστίσει;

  • 22/5/2023

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι πολλών δήμων της Ελλάδα, με κορυφαίο ίσως αυτόν της Αθήνας, είναι τα εκατοντάδες παρατημένα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους.

Εκτός ότι καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης δυσκολεύοντας τους κατοίκους στην καθημερινότητά τους, καθένα από αυτά αποτελεί μια υγειονομική βόμβα αφού ένα όχημα που μένει για καιρό ακινητοποιημένο, μπορεί να ελευθερώσει στο περιβάλλον σκουριά και υγρά (λιπαντικά, υγρά φρένων, κλπ.), με σημαντικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα.

Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί Δήμοι της χώρας τους τελευταίους μήνες έχουν αναλάβει δράση ώστε να απομακρύνουν όσα περισσότερα παρατημένα οχήματα μπορούν. Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) ένα όχημα για να χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,

δ) να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Εάν μετά την αυτοψία των αρμοδίων υπαλλήλων διαπιστωθεί ότι το όχημα πληροί μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις τοποθετείτε σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο.

Μετά την παρέλευση 40 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν μεταφερθεί από τον ιδιοκτήτη χαρακτηρίζεται ως όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  και μεταφέρεται σε εταιρεία ανακύκλωσης με την οποία έχει σύμβαση ο εκάστοτε Δήμος.

Το όχημα από το χρόνο περισυλλογής του παραμένει για 10 ημέρες στο χώρο της εταιρείας και αν μέσα σε αυτό το διάστημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν. Φυσικά για να του επιστραφεί το όχημα θα πρέπει πρώτα να πληρώσει τα έξοδα μεταφοράς. Πρόκειται για ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 200-300€.

Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση όπως προβλέπεται από το Π.Δ 116/04 για τα οχήματα Ο.Τ.Κ.Ζ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει κάποια προσωπική ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη από τη στιγμή που το αυτοκίνητο μεταφερθεί στην εταιρεία ανακύκλωσης και αυτός είναι που πρέπει να το αναζητήσει μέσω του Δήμου.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες και παίρνουν ξανά το όχημα στην κατοχή τους, αφού έχει μεγαλύτερη αξία από το προαναφερθέν κόστος. Ωστόσο συχνά ο κάτοχος με του που παίρνει πίσω το όχημα, το παρατάει εκ νέου σε κάποιον άλλον δρόμο, μέχρι να λάβει ξανά ειδοποίηση για να το απομακρύνει.

Εδώ εντοπίζεται ένα κενό στη διαδικασία αφού δεν έχει προβλεφθεί ειδική διάταξη που να αποτρέπει τους ιδιοκτήτες να επαναλαμβάνουν την παραπάνω διαδικασία ξανά και ξανά.

Στον Δήμο Αθηναίων ο εντοπισμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται και με καταγγελία των πολιτών στα τηλέφωνα 1595 και 210 3470763.